"De IJzer is op dit deel nauwelijks nog een bevaarbare waterloop te noemen en is langzaam maar zeker aan het dichtslibben", aldus Christof Dejaegher, die burgemeester is van Poperinge en ook sprak namens zijn collega-burgemeesters van Alveringem en Lo-Reninge. "Met de jaagpaden is het zo mogelijk nog slechter gesteld : d...

"De IJzer is op dit deel nauwelijks nog een bevaarbare waterloop te noemen en is langzaam maar zeker aan het dichtslibben", aldus Christof Dejaegher, die burgemeester is van Poperinge en ook sprak namens zijn collega-burgemeesters van Alveringem en Lo-Reninge. "Met de jaagpaden is het zo mogelijk nog slechter gesteld : die zijn nauwelijks onderhouden en hier en daar in slechte of zelfs gevaarlijke toestand. En dit terwijl het belangrijke en vaak gebruikte recreatieve assen zijn.""Eigenlijk is dit een toestand die al twintig jaar aansleept. Maar de NV Vlaamse Waterweg doet er niks aan, omdat er zogezegd geen geld is en het voor hen geen prioriteit is gezien het geringe economische belang van dit stuk van de IJzer. Maar ondertussen is er wel geld voor prestigeprojecten en moeten wij het maar gaan uitleggen aan onze bevolking, want niemand kent de NV Vlaamse Waterweg ! ""Vandaar mijn vraag aan de deputatie : Kan de provincie het beheer van dit stuk waterweg niet overwegen ? Het gaat immers om een deel met een heel belangrijke recreatieve functie, met o.m. een bloeiende pleziervaart, en een roeping heeft in het netwerk van blauw-groene assen dat de provincie voor ogen heeft."Gedeputeerde Guido Decorte (CD&BV) had hier absoluut oren naar. "Zo'n drie jaar geleden hebben wij al heel wat waterwegen overgenomen, en iedereen is het erover eens dat ze nu veel beter beheerd zijn dan vroeger. Wij staan zeker open voor een overname van de IJzer of een deel ervan, maar dan moeten er uiteraard wel sluitende juridische afspraken zijn." De bal ligt dus hoe dan ook in het kamp van de Vlaamse overheid.