Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen definitief bevestigd in een arrest van 9 juni 2015. Met dat arrest bevestigt de Raad de visie van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar uit 2012, die toen oordeelde dat het crematorium in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.
...