Blankenbergse gemeenteraad stelt budget 2019 vast: “De schulden zijn niet afgebouwd”

© WK
Redactie KW

De eerste Blankenbergse gemeenteraad van de nieuwe legislatuur kende dinsdagavond een relatief rustig verloop. Al zorgden de vervallen concessies van de drie frituren, die op het openbaar domein in strijd zouden staan met de voorschriften van de bestemmingsplannen, wel even voor deining.

“Dat is een stok zoeken om de hond te slaan, een probleem zoeken waar er geen is”, zei Björn Prasse (Open VLD). “Want hebben de uitbaters geen rechten opgebouwd door deze decennia-oude innames en gebruiken? De drie frituren staan immers al tientallen jaren op het openbaar domein, en daar heeft nooit een haan naar gekraaid. De vraag rijst dan ook of hier binnen de stedenbouwkundige context geen soort van erfdienstbaarheid is gecreëerd, die het recht van inname onomkeerbaar maakte.” Volgens Prasse wordt die erfdienstbaarheid automatisch gecreëerd na een periode van dertig jaar.

De nieuwe schepen voor Concessies Benny Herpoel (N-VA) had al laten weten dat de drie concessies met een jaar verlengd worden ‘om tijd te kopen voor het vinden van een oplossing’. “Maar een BPA wijzigen, kost minstens anderhalf jaar tijd en 25.000 euro. Gezien de verspreide ligging van de frietkoten, zouden er bovendien ook meerdere BPA’s gewijzigd moeten worden”, aldus nog Björn Prasse, die er voorts ook nog op wees dat er veel kans is dat de frietkoten er vóór de opmaak van het gewestplan al stonden. “En als dat effectief zo is, kunnen ze zogenaamd als ‘vergund geacht’ beschouwd worden en moet er helemaal niets ondernomen worden om het voortbestaan van de frituren te kunnen verzekeren”, klonk het.

Maar zelfs al zou dit niet het geval blijken, dan nog is Open VLD van mening dat er zowel vanuit het ‘vertrouwensbeginsel’ van de opeenvolgende overheden die de uitbatingen altijd hebben toegestaan, als op grond van het ‘rechtszekerheidsbeginsel’ een oplossing moet komen. “Je zou ook de Blankenbergse stedenbouwkundige verordening met name ‘SV 07’ kunnen toepassen: in de vorige legislatuur hebben we daarmee ook zones afgebakend waarin verschillende types terrassen werden aangeduid. Dit kan voor het hele grondgebied, er hoeven dus geen ruimtelijk uitvoeringsplannen voor worden aangepast”, aldus Prasse. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) mengde zich door te zeggen dat ze de verwijten aan het adres van de nieuwe meerderheid ongepast vond. “Wíj zijn geconfronteerd geweest met een kast vol vervallen concessies, waarvan de verlengingsprocedures allang opgestart hadden moeten zijn.”

‘Verborgen schulden’

Ook bij de vaststelling van het budget kroop Open VLD in zijn nieuwe rol als oppositiepartij. “Het budget 2019 getuigt van bijzonder weinig ambitie, een gebrek aan daad- en slagkracht. Waar zijn de nieuwe initiatieven om bijvoorbeeld de kansarmoede aan te pakken?” De nieuwe meerderheid had dat thema na de verkiezingen namelijk naar voor geschoven als een van haar prioriteiten. De nieuwe schepen van Financiën Jurgen Content (SP.A) verwees dit naar de meerjarenplanning. “We zitten met een overgangsbegroting; in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur zit je altijd een erfenis van de voorbije legislatuur en het budget voor 2019 weerspiegelt dus ook niet het beleid voor de komende zes jaar.”

Die ‘erfenis’ is volgens Content overigens niet zo rooskleurig. “Open VLD heeft altijd beweerd dat het de stadsschuld afbouwde van 50 miljoen naar 30 miljoen euro maar dat is een flagrante leugen. Ze hebben de cijfers zes jaar lang verbloemd.”

Naast de openstaande schulden van de stad, politiezone en het OCMW, zijn er volgens Content immers ook nog ‘verborgen schulden’die geparkeerd zijn in InterVia en Aquafit. “Alles samen komen we dan aan een openstaand kapitaal van méér dan 50 miljoen euro. Dus neen, op dit moment is Blankenberge financieel niet zo gezond. We zullen de komende jaren nauwgezet naar het bord moeten kijken om die schuld van de vorige legislatuur af te bouwen.”

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.