Volgend jaar al zouden er bewakingscamera's komen op het stationsplein en in de Weststraat. "Daar zijn al wachtbuizen aanwezig. Tegelijk willen we dan ook ANPR-camera's (met automatische nummerplaatherkenning, red.) laten plaatsen in het autoluwe centrum", zet burgemeester Dumery. In een volgende fase komen er ook bewakingscamera's op de zeedijk en in de Kerkstraat, in het...

Volgend jaar al zouden er bewakingscamera's komen op het stationsplein en in de Weststraat. "Daar zijn al wachtbuizen aanwezig. Tegelijk willen we dan ook ANPR-camera's (met automatische nummerplaatherkenning, red.) laten plaatsen in het autoluwe centrum", zet burgemeester Dumery. In een volgende fase komen er ook bewakingscamera's op de zeedijk en in de Kerkstraat, in het centrum van de stad. Bij de heraanleg van de Grote Markt en de omgeving van de Paravang zullen ook daar nog nieuwe camera's worden geïnstalleerd. De totale investering, gespreid over drie jaar, wordt geraamd op 892.000 euro. "Een serieuze inhaalbeweging die ook echt nodig is. Er was voor dit jaar 60.000 euro uitgetrokken voor herstellingswerken aan de bestaande bewakingscamera's. Maar die zijn sterk verouderd - als er 's nachts feiten gepleegd werden, waren op die beelden de daders heel moeilijk herkenbaar. Bovendien hangen ze nog op plaatsen waar ze tegenwoordig minder nodig zijn. Vooral in de vroegere uitgaansbuurt rond het casino", zegt Dumery. De nieuwe camera's moeten ook elders een extra oogje in het zeil houden. "In het stadscentrum worden we bijvoorbeeld geregeld geconfronteerd met gauwdiefstallen en vandalisme, en in de stationsomgeving met fietsdiefstallen. Met de ANPR-camera's - er werden er recent al vijf geplaatst langs de invalswegen - willen we ook meer toezicht houden op de naleving van het voetgangersgebied", aldus Dumery. De stad beschikte al over een mobiele milieucamera voor de handhaving rond hondenpoepoverlast en sluikstorten. Volgend jaar komt daar een verplaatsbare camera die ingezet kan worden bij grote evenementen zoals Bel'Lumière, de carnavalstoet en het corso. Alleen op het strand nog geen big brother dus? "De camera's op de zeedijk zullen ook voldoende reikwijdte hebben om bijvoorbeeld inbraken in strandcabines te detecteren", aldus Dumery.(WK)