Oud-schepen Tom Germonpré (SP.A-Stadsmakers) interpelleerde over verenigingen die geen zekerheid hebben over de lokalen die ze mogen gebruiken van de stad. "Rechtsonzekerheid over de locatie vreet aan de vrijwilligers van een vereniging", aldus Germonpré, die onder meer de Radio Amateur Club en sterrenwacht Astropolis noemde. Hij vroeg om werk te maken van de nodige overeenkomsten.
...

Oud-schepen Tom Germonpré (SP.A-Stadsmakers) interpelleerde over verenigingen die geen zekerheid hebben over de lokalen die ze mogen gebruiken van de stad. "Rechtsonzekerheid over de locatie vreet aan de vrijwilligers van een vereniging", aldus Germonpré, die onder meer de Radio Amateur Club en sterrenwacht Astropolis noemde. Hij vroeg om werk te maken van de nodige overeenkomsten.Björn Anseeuw, die wel meldde dat een overeenkomst voor Astropolis in de maak was, kaatste de bal keihard terug. "150 verenigingen zitten in lokalen van de stad", aldus Anseeuw. "Van de sportverenigingen hebben 17 procent geen overeenkomst. Vroeger, voor het beheer van enkele gebouwen werd overgedragen aan Farys, was dat zelfs 42 procent. Bij de cultuurverenigingen heeft 54 procent geen overeenkomst en van de 24 jeugdverenigingen zijn er maar twee die wel een vorm van overeenkomst hebben.""Sommige verenigingen hebben een huurovereenkomst, van bepaalde of onbepaalde duur, andere hebben een concessie en nog andere hebben een erfpachtovereenkomst. Sommigen betalen voor die erfpacht een symbolische euro, anderen betalen een bepaald bedrag, Sommige verenigingen betalen verwarming, elektriciteit en huur, andere betalen dat niet. Die situatie hebben wij geërfd van toen uw partij de grootste was in het stadsbestuur. Dat u lef hebt om te zeggen dat wij overeenkomsten moeten maken? Je moet maar durven! Enige vorm van nederigheid is toch wel op zijn plaats.""Wat wij geërfd hebben is een totale chaos. Een Afrikaanse bananenrepubliek is er niets bij vergeleken", raasde Anseeuw verder. "Ik zie enkele van uw collega's nu zenuwachtig worden. Ze denken waarschijnlijk 'onze Tom had beter zijn mond gehouden'. Maar wij hebben de ambitie om eindelijk eens een lijn te trekken in al die overeenkomsten. We zijn daar druk mee bezig, maar we moeten daarvoor met al die verenigingen rond de tafel zitten.""Mijnheer Anseeuw voelt al de hele avond de behoefte om sneren uit te delen", reageerde Tom Germonpré. "U zegt nu eigenlijk dat schepen Lesaffre (Open VLD), bevoegd voor stadspatrimonium in de vorige legislatuur, haar werk niet heeft gedaan. Maar elk stadsgebouw, elke vereniging is anders. Natuurlijk is er een hele variatie aan overeenkomsten! Voor sommige verenigingen bestaat geen afzonderlijke overeenkomst, maar wel een algemeen reglement. En voor elektriciteit en verwarming heeft het ook te maken met de vraag of die gebouwen energiezuinig zijn of niet. Hen allemaal doen betalen, dat zou pas onrechtvaardig zijn."Toen schoot Björn Anseeuw helemaal uit zijn krammen. "Uw enige reactie is dat een andere schepen van een andere partij bevoegd was. Dat typeert het grote verschil tussen uw bestuur en het onze. Wij werken collegiaal samen, maar het enige wat u doet, is uw voormalige coalitiepartner afvallen. U bent 20 jaar aan een stuk de leidende factor geweest! U had twaalf jaar de absolute meerderheid! Ook dan hebt u niet het nodige gedaan. Dat typeert uw houding van de voorbije jaren. U was de grootste partij en de rest moest maar naar uw pijpen dansen. Zo arrogant als de pest!" Veel weerwerk kwam daarna niet meer, want gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) sloot de discussie af.(HH)