"Het was altijd een droom om te koken, ook professioneel, nu is het moment gekomen om die droom te realiseren. Dat valt niet te combineren met een mandaat als provincieraadslid", aldus Bieke Moerman. Ze blijft wel gemeenteraadslid in Diksmuide en actief lid van sp.a. "Wij wensen haar alvast hartelijk te bedanken voor haar harde werk, haar enthousiasme en inzet voor West-Vlaanderen en sp.a in het algemeen", zegt provinciaal sp.a voorzitter Sim...

"Het was altijd een droom om te koken, ook professioneel, nu is het moment gekomen om die droom te realiseren. Dat valt niet te combineren met een mandaat als provincieraadslid", aldus Bieke Moerman. Ze blijft wel gemeenteraadslid in Diksmuide en actief lid van sp.a. "Wij wensen haar alvast hartelijk te bedanken voor haar harde werk, haar enthousiasme en inzet voor West-Vlaanderen en sp.a in het algemeen", zegt provinciaal sp.a voorzitter Simon Bekaert. Bieke Moerman was schepen in Diksmuide, zetelde in het nationale partijbureau van sp.a en stond op de derde plaats voor de Kamer bij de verkiezingen in 2018. "Ze maakte deel uit van de vernieuwingsoperatie die we in West-Vlaanderen in 2014 gestart zijn en was sindsdien mee een drijvende kracht van onze beweging", aldus Simon Bekaert. "Het is dan ook met spijt in het hart dat we afscheid van haar moeten nemen in de provincieraad, maar begrijpen dat ze haar droom wil najagen en zijn bijzonder blij dat ze sp.a blijft trekken in Diksmuide. We kunnen haar enkel heel hard bedanken voor haar jarenlange inzet en werk die ze verzet heeft voor sp.a.""Als ik een uitdaging aanga, in de politiek of daarbuiten, wil ik me steeds voor de volle 100% smijten. Dan wil ik met mijn enthousiasme volop gaan voor die uitdaging", zegt Bieke Moerman. "Provincieraadsleden worden vaak overdag verwacht op zittingen en commissies, maar mijn opleiding in Ter Duinen vult mijn dagen volledig en het werd dus een onmogelijke combinatie. Vandaar mijn beslissing om mijn provincieraadsmandaat terug te geven aan de partij. Ik blijf ondertussen wel gemeenteraadslid in Diksmuide en actief en enthousiast lid van onze partij. Nu is het tijd om deze droom te volgen, en dan zien we wel waar de toekomst ons brengt." Peter Roose, burgemeester van Veurne, zal de plaats innemen van Bieke Moerman in de provincieraad. Hij reageert: "Dit kwam echt onverwacht! Na 18 jaar had ik in 2018 afscheid genomen als provincieraadslid, maar ik was blij verrast toen ze mij vroegen om er opnieuw aan te beginnen. Ik keer graag terug naar dit huis van vertrouwen, deze keer niet als fractieleider, maar ik zal mijn steentje bijdragen waar ik kan, en het zal me stimuleren om nieuwe ideeën aan te brengen." (MVQ)