De inwoners vrezen vooral een toename van het vrachtverkeer en het verdwijnen van een open ruimte. Ze zijn ook niet tevreden dat er geen enkele vorm van overleg was met de bewoners. Volgende week organiseert de gemeente een infovergadering...

De inwoners vrezen vooral een toename van het vrachtverkeer en het verdwijnen van een open ruimte. Ze zijn ook niet tevreden dat er geen enkele vorm van overleg was met de bewoners. Volgende week organiseert de gemeente een infovergadering, maar nu stond het punt reeds op de agenda.Toen het punt behandeld werd, lieten ze zich meermaals luidop horen. Gemeenteraadvoorzitter Dirk Desmet dreigde enkele keren om de raad de schorsen en de lawaaimakers te verwijderen. Toch kwam het zover niet en werd er heel lang gedebatteerd. Al werd het meer een welles nietes spelletje en werd soms meer de persoon dan de bal gespeeld, overstemd door applaus of boegeroep van de ontevreden Knokkenaars.Uiteindelijk werd het RUP aangenomen, meerderheid tegen oppositie. Volgens de burgemeester komt men met het RUP tegemoet aan de verzuchtingen van de Knokkenaars door de eerst geplande zware industrie, zoals de zone is ingekleurd in het Gewestplan, te veranderen in ruimte voor lokale KMO's, ook voldoende groenaanleg te voorzien en de parkeerplaats voor vrachtwagens, waarvan aanvankelijk sprake was, te schrappen.De actiegroep had er geen oren naar en dreigt er nu mee naar de Raad van State te trekken.(GV)