De inwoners vrezen vooral een toename van het vrachtverkeer en het verdwijnen van een open ruimte. Ze zijn ook niet tevreden dat er geen enkele vorm van overleg was met de bewoners. Volgende week organiseert de gemeente een infovergadering...