Bevoegdheden Torhoutse schepenen nog niet helemaal rond

Het schepencollege 2019-2024 : staande v.l.n.r. Ine Debruyne (schepen vanaf 1 januari 2023), Joost Cuvelier, Rita Dewulf (schepen tot 1 juli 2023), Hans Blomme en Annick Vanderspurt (schepen vanaf 1 juli 2023) en zittend Paul Dieryckx (schepen tot 1 januari 2023), burgemeester Kristof Audenaert, Lieselotte Denolf en Elsie Desmet. © Foto JS
Johan Sabbe

De coalitie van CD&V en SP.A voor de komende zes jaar is een feit en de schepenen zijn bekend. Maar met de bevoegdheden zijn de twee partijen nog niet helemaal rond, al liggen de grote lijnen vast. Intussen laten de oppositiepartijen Groen en N-VA zich negatief uit over de coalitievorming. Ze voelen zich door CD&V gepasseerd en kondigen beide aan dat ze in de gemeenteraad voor stevig weerwerk zullen zorgen.

Eerst nog even voor alle duidelijkheid de situatie vanaf Nieuwjaar 2019. CD&V vond een absolute meerderheid van 14 tegen 13 zetels te nipt en koos bijgevolg voor een coalitie met SP.A. Dankzij de drie zetels van de socialisten ontstaat er een riante meerderheid van 17 zetels tegen 10.

Twee schepenwissels

Paul Dieryckx (straks 63) is de enige SP.A-schepen. Hij wordt na vier jaar opgevolgd door zijn jonge partijgenote Ine Debruyne (30). Bij CD&V wordt Kristof Audenaert zoals bekend burgemeester en gaan de resterende schepenambten in volgorde van stemmenaantallen naar Lieselotte Denolf, Elsie Desmet, Hans Blomme, Joost Cuvelier en Rita Dewulf, allen uittredende schepenen. Na vier en een half jaar wordt Rita Dewulf als schepen opgevolgd door die andere uittredende schepen Annick Vanderspurt. En Hilde Crevits wordt voorzitter van de gemeenteraad.

Bevoegdhedendans

De bevoegdheden? Daar zijn ze bij CD&V nog niet mee rond. Wel staat omzeggens vast dat SP.A’er Paul Dieryckx sociale zaken, gelijke kansenbeleid, sociale tewerkstelling, wonen en personeel in zijn portefeuille krijgt. De CD&V-schepenen zouden van hun kant grosso modo hun huidige bevoegdheden behouden, maar er minstens één bevoegdheid bijkrijgen, want als gevolg van het nieuwe gemeentedecreet bevat het college een schepen minder.

Er is nog niets beslist en er wordt voorlopig niet over gecommuniceerd, dus dan maar ons oor in de wandelgangen te luisteren leggen en een aantal logische besluiten trekken. Kristof Audenaert zou er naast politie, veiligheid, lokale economie en burgerlijke stand de post feestelijkheden bijnemen. Tot Annick Vanderspurt dat laatste van hem overneemt.

Stadsplanning zou naar cultuurschepen Lieselotte Denolf verschuiven, die ook de nieuwe schepen van Jeugd zou worden. Elsie Desmet behoudt bijna zeker leefmilieu, natuur, begraafplaatsen en ontwikkelingssamenwerking, maar zou er de niet te onderschatten bevoegdheid mobiliteit bijkrijgen. Joost Cuvelier wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (zo’n beetje het nieuwe OCMW) en blijft zich over de financiën van de stad ontfermen. Hans Blomme, al goed voor waterbeleid en land- en tuinbouw, zou de nieuwe schepen van Openbare Werken worden in opvolging van de afscheidnemende Eddy De Ketelaere. Hij zou de post sport teruggeven aan Rita Dewulf, die kinderopvang, brandweer en volksgezondheid behoudt en er seniorenbeleid bijneemt.

Oppositie is scherp

Intussen schiet de oppositie met scherp. “CD&V heeft voor SP.A als kleinste partner gekozen om de meeste schepenambten te kunnen behouden”, aldus Groen. “We betreuren deze gang van zaken. Na gesprekken met ons was gebleken dat het water niet te diep was, maar er werd niet teruggekoppeld, zoals nochtans beloofd. CD&V kiest niet voor een sterke meerderheid en luistert bijgevolg niet naar de kiezer en evenmin naar de eigen achterban van Jong CD&V. Die was voorstander van een coalitie met Groen.”

Eva Maes van N-VA: “Als tweede grootste partij hadden we graag deelgenomen aan het bestuur. We geloofden in een solide coalitie die op lange termijn een meerwaarde zou zijn voor de stad. Toch koos CD&V voor de kleinste partner. Die partij is daarmee zes jaar gerust en zonder zorgen, maar niet over zes jaar, als de kiezer weer naar de stembus moet. De coalitie is geen weerspiegeling van wat de kiezer gewild heeft.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.