"Het stadsbestuur is een goede wijkwerking zeer genegen", vertelt schepen Nathalie Muylle (CD&V). "Zo werd destijds De Zilverlink gerealiseerd in Rumbeke. Nu willen we ook een nieuw wijkhuis en buurtcentrum in Beveren realiseren. De stad staat daarbij in voor de realisatie van de infrastructuur, een vzw zorgt voor de exploitatie. Deze vzw krijgt veel vrijheid naar de verdere werking."

De Izegemseaardeweg 30 wordt naar voor geschoven omwille van haar goede locatie en de bestaande verstrengeling met het culturele leven in Beveren. Het terrein is eigendom van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing, er werd een erfpacht overeengekomen voor een periode van 50 jaar.

Over hoe het wijkhuis eruit moet zien en de werking was er al een buurtvergadering. Daarbij werden drie opties naar voor gebracht.

"Op vandaag hebben we veel leuke ideeën binnengekregen. De dienst patrimonium bekijkt die nu wat de positieve en negatieve elementen zijn. Daarmee gaan we verder en binnen het nieuwe bestuur dit meenemen in het nieuwe meerjarenplan. Vandaag is het stap één: een erfpacht krijgen van de kerkfabriek en later de vzw ook een rol laten spelen eventueel."

Nieuw soort OCAR?

"Het gaat hier om de vervanging van een aftands gebouw, waar nu nog een filiaal van ARhus gehuisvest is", horen we van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Dit zou een goede invulling zijn. Het perceel kan ook veel beter gebruikt worden met veel onbenut gras. Wat de invulling betreft moeten we erover waken dat er een luchtige invulling komt, zeker met de aanpalende sportaccommodatie. De eerste steen zou aanvankelijk dit jaar nog gelegd worden. Dit is al opgeschoven. De bewoners konden hun voorkeur geven. Wat is de stand van zaken? En wat zijn de afspraken met ARhus rond de statische bibliotheek die er nu zit, daar waar ARhus de lat toch erg hoog legt. Geen concurrentie van De Nieuwe Deure? Maar er is wel een zaal van 200 mensen voorzien."

Brecht Vermeulen (N-VA): "Het parochiaal centrum werd al een tijdje niet meer gebruikt, dus een vervangend project is nodig. De visie heeft zich ondertussen ontwikkeld, maar voor ons is deze vrij onduidelijk. Ik denk dat we die visie vanuit de gemeenteraad mee moeten ontwikkelen. Het moet meer zijn dan het vervangen van een bestaand gebouw. Moderner, beter en met meer functionaliteit. Wat het verenigingsleven en de amateurgenootschappen betreft willen we kijken naar wat er bestaat in de OCAR dan naar De Zilverlink met een mooie toneelzaal, wat we niet hebben in Beveren. Zodat er ook repetitieruimtes zijn, voor toneel, fanfare, de harmonie of nieuwe groepjes die er een ruimte vinden. STAP zit er ook in een houten barak, misschien is het beter om hen in een veiliger en energiezuiniger gebouw onder te brengen en hen dus ook te integreren in het project."

"Er zijn veel inhoudelijke vragen die voor ons nog niet bekend zijn op vandaag", horen we van schepen Nathalie Muylle. "De doelstelling is om nu de gemaakte oefening te gaan presenteren aan de vernieuwde commissiewerking in de nieuwe bestuursperiode. Bij de bevraging hebben we heel wat spontane reacties gekregen vanuit scholen, verenigingen, de buurt. Men heeft voor een project gekozen, maar ook wat men graag zou willen hebben. Bij de drie voorgestelde projecten was vooral het jeugdig publiek fan van veel gras, een ander publiek was het derde project meer genegen met een soort buurthuis, wat al erg zichtbaar is. Belangrijk is dat we alle voor- en nadelen opsommen en er verder mee aan de slag gaan."