“Betrokken raadslid” moet discussie verlaten na klacht

Naast het oude terrein van de vroegere steenbakkerij zou ook deze weide ingenomen worden voor de realisatie van een KMO-zone. © GJZ
Redactie KW

De geplande KMO-zone in Knokke stond maandag opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Dit na een klacht van het Actiecomité Leefbaar Knokke dat vindt dat raadslid Antoon Vanassche betrokken partij is en dus niet mocht deelnemen aan de discussie en de stemming.

Door Geert Vanhessche

In de vorige gemeenteraad werd het gemeentelijk RUP ‘Heroriënteringszone Knokke’, waarbij de omvorming van de site Hanssens tot KMO-zone hoort, definitief vastgesteld. Naar aanleiding van deze definitieve goedkeuring werd door het Actiecomité Leefbaar Knokke een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omwille van vermeende belangenvermenging van een raadslid. De woning van raadslid Antoon Vanassche (Zwevegem Vooruit) ligt binnen de zone van het RUP waardoor zijn zonevreemde woning geregulariseerd zou worden. Volgens het Actiecomité mocht hij niet deelnemen aan een stemming waarbij hij rechtstreeks belang heeft. Het raadslid had ‘tegen’ gestemd.

Applausje bij verlaten zaal

In de zitting van maandagavond was het de bedoeling de beslissing van vorige maand in te trekken en het punt opnieuw te behandelen. Er waren opnieuw Knokkenaars naar de zitting gekomen, maar duidelijk minder dan vorige maand. De sfeer was er ook veel rustiger. Antoon Vanassche vond het niet logisch dat het punt nu hernomen werd, gezien de burgemeester niet van oordeel was dat er vorige maand iets verkeerd was gelopen en omdat er nog geen uitspraak was over de ingediende klacht.

Het is een gemiste kans om de dialoog met de bewoners van Zwevegem-Knokke te voeren – Wim Monteyne, raadslid N-VA

Burgemeester Doutreluingne zei dat hij contact had opgenomen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en men daar verzekerde dat het perfect mogelijk was het besluit in te trekken en het punt opnieuw ter stemming voor te leggen. Gezien men de beslissing van vorige maand herneemt, heeft de klacht ook geen inhoud meer. De burgemeester vroeg aan raadslid Vanassche of hij van mening was dat hij inderdaad betrokken partij is, waarop een positief antwoord kwam. Daarop werd hem gevraagd de raadzaal te verlaten tot het punt opnieuw werd afgehandeld. Hij ging met enige tegenzin in op dit verzoek. Hij kreeg wel een applausje van de aanwezige Knokkenaars.

Manoeuvre om de procedure te rekken

Volgens de burgemeester is de klacht niet meer dan een manoeuvre om de procedure te rekken. Het punt werd nog even kort toegelicht. De oppositiepartijen voerden de discussie niet echt. “Ons standpunt is hetzelfde gebleven als vorige maand. We gaan dus niet alles herhalen. Wel vinden we het een gemiste kans om de dialoog met de bewoners van Zwevegem-Knokke te voeren”, zei Wim Monteyne (N-VA).

Yves De Bosscher (Groen) zei dat er ondertussen een nieuwe Vlaamse Regering is en dat die een fonds in het leven geroepen heeft om open ruimtes te vrijwaren. “Zwevegem krijgt een mooie som die misschien kan gebruikt worden om dergelijke ruimtes te behouden. Ik hoop dat ieder raadslid eens is gaan kijken naar de omgeving en gezien heeft hoe mooi het daar is. Denk daar nog eens aan voor je stemt”, zei hij. Uiteindelijk bleef alles bij het oude en werd het RUP meerderheid tegen minderheid aangenomen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.