"Voor Gistel is dit alvast het grootste bestuursakkoord ooit, met een hoeveelheid actiepunten die je met een grootstad kan vergelijken", aldus burgemeester Gauthier Defreyne, die een coalitie leidt van Open VLD, N-VA en SP.A. Het plan krijgt de subtitel 'Samen werken aan Gistel, een stad om fier op te zijn'.
...

"Voor Gistel is dit alvast het grootste bestuursakkoord ooit, met een hoeveelheid actiepunten die je met een grootstad kan vergelijken", aldus burgemeester Gauthier Defreyne, die een coalitie leidt van Open VLD, N-VA en SP.A. Het plan krijgt de subtitel 'Samen werken aan Gistel, een stad om fier op te zijn'. Het stadsbestuur wil opnieuw wijkraden in Gistel invoeren en dorpsraden in deelgemeenten Moere, Zevekote en Snaaskerke. "Vroeger waren er enkel infosessies bij grote projecten. Ook met enquêtes toetsen we het beleidsplan bij de inwoners af", zegt Defreyne. Het jaarlijkse ontvangstmoment voor nieuwe inwoners keert terug en de mogelijkheid van een burgerbudget wordt onderzocht. Verder worden ook communicatiekanalen, zoals Gistelzine, doorgelicht. "We communiceren proactief in verband met wegeniswerken of omleidingen." De beschikbaarheid van gemeentelijke gebouwen zal online raadpleegbaar zijn. Het aanbieden van wifi op openbare plaatsen, zoals op de Markt, Zomerloos en jeugddorp, wordt onderzocht met Europese subsidies.Bij de realisatie van nieuwe projecten en wegenwerken wordt een toegankelijkheidstoets gehanteerd. "Zo voorkomen we dat er bijvoorbeeld een verlichtingspaal in het midden van het voetpad wordt geplaatst", vervolgt de burgemeester. Zaal Zomerloos en de bibliotheek krijgen automatische deuren en de openingsuren van overheidsdiensten worden beter op elkaar afgestemd. De begraafplaats wordt tijdens het weekend opnieuw toegankelijk via de Warandestraat. Tot slot wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor de wijkpolitie. Via de Vervoerregio's wil het stadsbestuur pleiten voor een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor Moere en Zevekote. Ook subsidies voor de Buzzy-pazz keren terug. Fietsroute Groene 62 wordt breder, krijgt extra verlichting en zoveel mogelijk verharding. "Om sluikstorten - een groot probleem in de Heyvaertlaan - en kleine criminaliteit tegen te gaan, plaatsen we slimme camera's en ledverlichting", meldt Defreyne nog. Ook een fietslint met buurgemeente Oudenburg langs de Doornhoek en snelweg wordt onderzocht. De controle op de blauwe parkeerzone in de stad wordt uitbesteed aan een externe firma. "We willen Gistel als sportstad op de kaart zetten door een groot sportevenement te organiseren en de verkiezing van onze sportlaureaten op te waarderen", zegt schepen Dries Depoorter (Open VLD). "Bij het jeugddorp willen we een voetbal- en basketkooi plaatsen. We doen aanvullend een onderzoek naar een geschikte plaats voor een Finse looppiste, skatepark en mountainbikeparcours. De tweede fase van de renovatie van de sporthal is niet prioritair. We zoeken wel naar een oplossing op lange termijn voor ons zwembad in overleg met de buurgemeenten of intercommunale." Lukt dit niet, dan wil de stad haar inwoners met een korting naar de nieuwe zwembaden in Middelkerke en Oostende sturen.Dries Depoorter wil het stadscentrum en markten aantrekkelijk houden voor shoppers en winkeluitbaters, onder meer door seizoensgebonden sfeeracties. "Voor Gistelse bedrijven onderzoeken we uitbreidingskansen." De landbouwsector wil de stad ondersteunen door landelijke wegen goed te onderhouden en zwerfvuil terug te schroeven. "We besteden veel aandacht aan de opwaardering en renovaties van de drie ontmoetingscentra. In Moere onderzoeken we de overkapping van de binnenplaats", zegt schepen Ann Bentein (Open VLD). "Aanvullend doen we een grondig onderzoek naar de eventuele realisatie van een kleine culturele zaal voor de centrumgemeente. Samen met lokale kunstenaars willen we ook een nieuw kunstproject realiseren." De Godelieveprocessie blijft een jaarlijks evenement. "We willen een centraal infopunt realiseren voor toerisme, in combinatie met een digitale uitbreiding van onze info. Naast een betere promotie van onze trekpleisters willen we ook het fietstoerisme stimuleren. Ten slotte onderzoeken we de financiële en toeristische impact van de restauratie van de Meerlaenmolen." Het centraal digitaal vrijwilligerspunt krijgt meer bekendheid. "We streven naar een optimale samenwerking tussen de jeugd- en sportdienst. Zo wordt de beschikbare accommodatie beter benut en vangen we het tekort aan opvangplaatsen op met sportkampen. We willen het studeren in openbare gebouwen stimuleren en een actief beleid voeren rond de jeugdhuizen. We werken naar de oprichting van een gesubsidieerde gemeenschappelijke kinderopvang van 0- tot 3-jarigen door zelfstandige opvangouders in een door de stad gehuurd gebouw, dat ingericht en onderverhuurd zal worden", aldus nog Bentein.Schepen Wim Aernoudt (N-VA) wil bestaande voorschriften vereenvoudigen. "Ik pleit voor meer privacy en comfort voor wie (ver)bouwplannen komt toelichten of inkijken. Nu kan iedereen in het Administratief Centrum meeluisteren of moet je een uur rechtstaan aan de balie." De schepen stelt tegelijk zoveel mogelijk open ruimte te willen sparen. Aernoudt wil ook werk maken van een beleidskader voor verwaarloosde dieren. Het steriliseren en chippen van katten wordt gepromoot. "Tot slot willen we werk maken van een makkelijk bereikbare hondenloopweide." Er komen ook meer afvalzuilen voor handenpoep. De bebloemingswedstrijd keert terug en het geboortebos kan opnieuw uitgebreid worden."Het jaarlijks budget voor het onderhoud van wegen en voetpaden wordt opgetrokken", zegt schepen Geert Deschacht (Open VLD). "We gaan ook meer controleren op overhangende takken en struiken op privédomein. Ook ons winters strooiplan wordt herbekeken, want Snaaskerke komt nu pas als laatste aan de beurt. Belangrijke fietspaden moeten àltijd sneeuwvrij worden gemaakt." Het sanitaire gebouw op de Markt zal nu, na herstellingswerken, elke dag open zijn tussen 8 en 18 uur. "We blijven onze gemeenteschool ondersteunen met een voorrang voor kwaliteit op kwantiteit", oppert schepen Michel Vincke (sp.a). "Daarnaast gaat onze verdere steun ook uit naar het muziekonderwijs met zijn 200 leerlingen - zo willen we meer systematiek in het aperitiefconcert - en de techniekacademie. In overleg met alle scholen onderzoeken we met eventuele controles het spijbelgedrag en, met de politie, het druggebruik van de leerlingen.""We blijven de Senioren Adviesraad zien als een belangrijke gesprekspartner", aldus Vincke. "Zo willen we met hen een beleid rond voldoende rustbanken voeren en ze mogelijks verplaatsen. Het langer openhouden van het lokaal dienstencentrum met vrijwilligers wordt onderzocht." De stad bekijkt ook of er een welzijnsraad kan komen. (MVS/TVA)