Bert Schelfhout (Open VLD) en vader Luk (Durf!) gaan kiesstrijd aan in Deerlijk: “We gaan politieke discussies uit de weg”

Redactie KW

Bert Schelfhout is net als in 2012 lijsttrekker voor Open VLD Deerlijk. Hetzelfde geldt voor zijn vader Luk die met de eenmanspartrij Durf! naar de gunst van de kiezer dingt. “Als vader en zoon hebben we een goede band, maar op politiek vlak zijn we tegenpolen. We zijn alvast klaar om een electoraal robbertje uit te vechten.”

Het wordt een interessante verkiezingsstrijd in Deerlijk. De hamvraag is uiteraard of de CD&V haar volstrekte meerderheid zal behouden. Maar er is meer. Vader Luk en zoon Bert Schelfhout, die beiden wonen in Sint-Lodewijk, staan op een verschillende kieslijst in dezelfde gemeente en beiden als kopman. Dat komt niet vaak voor. Dat het toch wel vreemd is, ontkennen ze niet. Ze respecteren elkaars mening. Harde politieke discussies voeren, gebeurt nog zelden.

Luk kreeg de interesse voor politiek mee van zijn vader. Na zijn huwelijk in 1981 vestigde hij zich in Sint-Lodewijk. Sinds 1983 is hij een vaste bezoeker van de gemeenteraden. “Als voormalig struisvogelkweker steek ik mijn kop niet in het zand”, stelt Luk. “Ik vind het mijn burgerplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Ik ga niet akkoord met het huidige beleid en met de ‘te zwakke’ oppositie. Er is een gebrek aan visie, creativiteit en er is verspilling van belastinggeld.”

“Als democraat heb ik er geen problemen mee dat Bert koos voor Open VLD. Nu en dan wordt er over politiek gesproken, al gaat het dan meestal over de nationale politiek. Als vader ken ik de sterkte en zwakte van mijn zoon. Ik moet nu en dan vaststellen dat standpunten die ik naar voor heb gebracht soms maanden later door hem worden herhaald. Dat stemt mij tevreden.”

“Onze ambitie is om verkozen te worden. Ik wil mij inzetten voor de bewoners en toekomst van Deerlijk met een visie op allerlei domeinen van vrije tijd, toegankelijkheid, veiligheid, landbouw, natuur, ons erfgoed, mobiliteit, fusies of in het algemeen de toekomst van onze kleinkinderen. Als eenmanslijst Durf! Sta ik het zwakst. Ik geniet geen steun van een nationale partij. Ik geloof dat de kiezer verstandig genoeg is om de nationale en gemeentepolitiek te scheiden.”

Nieuwe wind

Toen Bert naar Gent trok om politieke wetenschappen te studeren, werd ook zijn politiek engagement heel duidelijk. “Elke persoon is uniek. Van daaruit moet je beleid opbouwen. Dat liberale denken zit gewoon in mij. Nationalisme heeft me nooit aangesproken,” verduidelijkt Bert. “Vroeger discussieerden we vaak en heftig. Nu gaan we de meeste politieke discussies uit de weg. Kwestie van de vrede thuis te bewaren.”

“Over één ding zijn we het wel eens, de huidige CD&V-meerderheid heeft niet goed bestuurd. Een krant die het beleid van elke gemeente jaarlijks op de rooster legt, zet Deerlijk op plaats 264. Het is mijn ambitie om Deerlijk naar de top 10 te loodsen. Onze berekeningen zijn duidelijk. Als men de voorbije jaren onze voorgestelde keuzes had gevolgd, had Deerlijk nu 6 miljoen euro meer budget.”

“Voorbeelden genoeg: slecht onderhandelde dossiers van het zwembad en de kazerne, de gronden in de Stationsstraat en de vele onnodige studies. Met een sterk financieel beleid willen wij met Open VLD werk maken van betere dorpskernen, voet- en fietspaden. Het centrum is aan opfrissing toe, net als het Gaverdomein.” (DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.