In de huidige bestuursperiode zijn er vijf Vlaamse gemeenten waar er problemen zijn met bestuurbaarheid. Om uit zo'n impasse te geraken, voorziet artikel 47 bis van het gemeentedecreet de vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid. Maar in vier van de vijf gemeenten in kwestie maakten betrokkenen de zaak aanhangig bij de Raad van State. Deze vindt nu dat die structurele onbestuurbaarheid veel te vaag is gedefin...

In de huidige bestuursperiode zijn er vijf Vlaamse gemeenten waar er problemen zijn met bestuurbaarheid. Om uit zo'n impasse te geraken, voorziet artikel 47 bis van het gemeentedecreet de vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid. Maar in vier van de vijf gemeenten in kwestie maakten betrokkenen de zaak aanhangig bij de Raad van State. Deze vindt nu dat die structurele onbestuurbaarheid veel te vaag is gedefinieerd in het decreet, en oordeelt dat der pas van echte onbestuurbaarheid sprake kan zijn wanneer jaar na jaar met voorlopige twaalfden moet worden gewerkt of belangrijke beslissingen gedurende lange tijd niet kunnen worden genomen. Het feit dat de meerderheid geen meerderheid meer heeft is op zich dus niet voldoende, zo oordeelt de Raad.Raad van State"Het is duidelijk dat zo'n interpretatie heel perverse effecten kan hebben", aldus Bert Maertens, "waardoor bepaalde partijen, precies door naar de Raad van State te trekken, de zaken nog veel moeilijker en de gemeente dus des te onbestuurbaar kunnen maken. Dit kan toch de bedoeling niet zijn. Ook de provinciegouverneurs hebben ondertussen al laten verstaan dat zij een aanpassing van het decreet willen, waarbij we bijvoorbeeld het systeem van de constructieve motie van wantrouwen zouden kunnen invoeren om de onbestuurbaarheid vast te stellen."Minister Liesbeth Homans (N-VA) beaamde dat het decreet scherper zal moeten worden gesteld. Zie liet daartoe door het Agentschap Binnenlands Bestuur een evaluatierapport opmaken, en dit blijkt net vandaag ook klaar te zijn. Ze zal het nu dadelijk digitaal doorsturen aan de leden van de Commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement.Geen West-Vlaamse gevallenIn West-Vlaanderen is er momenteel geen enkele gemeente waar de onbestuurbaarheid dreigt. Een paar maanden geleden zag het er even naar uit de de bestuursmeerderheid van Staden in gevaar kwam doordat de misnoegde N-VA'er Koen Demonie zijn partij de rug toekeerde, maar de brokken zijn ondertussen gelijmd. In dat proces speelde Bert Maertens als peter van de Stadense N-VA-afdeling trouwens een belangrijke rol. (JRE)