"Tot vervelens toe viel ik het kabinet lastig", zegt de schepen. Door het eindelijk ondertekenen van het ministerieel besluit kunnen de subsidies van de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) worden toegekend. Niet niks alvast die subsidies want het gaat om maar liefst zestig ...