Beleidsplan Koekelare vertoont nog hiaten

De vernieuwing van het traject Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat is één van de geplande wegenwerken voor de periode 2019-2024. © (Foto Coghe)
Redactie KW

De Koekelaarse gemeenteraad besprak het ontwerp van de beleidsnota 2019-2024. In de nota zijn volgens de CD&V-oppositie heel wat waardevolle zaken opgenomen, maar is er rond een aantal zaken en plannen ook nog veel onduidelijkheid. Het definitieve ontwerp van de beleidsnota wordt in december aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Uit het ontwerp blijkt dat de meerderheid van sp.a en Open Vld voor de periode 2019-2024 een aantal belangrijke wegenwerken plant. “Zo is er de volledige vernieuwing van het traject Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat vanaf de Ringlaan tot aan de grens met Leke”, weet burgemeester Patrick Lansens (sp.a), “We hebben daarbij aandacht voor betere en veiligere fietspaden en de herinrichting van de doortocht in de dorpskern van De Mokker. Verder plannen we de vernieuwing van wegdek en riolering van de Sterrestraat vanaf de Nieuwstraat tot aan de Brugse Heirweg en vernieuwen we ook de Dorpsstraat. Voor de heraanleg van de Belhuttebaan starten we in de tweede helft van de legislatuur met de opmaak van het ontwerp. Op het gebied van openbaar vervoer ijveren we voor een rechtstreekse verbinding van en naar Torhout en Diksmuide. Wat wonen betreft voeren we als laatste van alle 64 gemeenten een leegstandsheffing in zodat de enkele verloederde gebouwen in de gemeente geactiveerd worden op de woonmarkt. Wat kerken betreft streven we in eerste orde naar een herbestemming van de kerk van De Mokker. In een tweede fase bekijken we eventueel ook een herbestemming van de kerk van Zande. Op het gebied van kinderopvang bekijken we de vraag naar bijkomende opvang tijdens het bouwverlof. Op sportgebied worden de kleedkamers en douches van sporthal 1 vernieuwd.”

“Er staan in dit beleidsplan heel wat waardevolle zaken, maar we zien ook zaken en intenties waar nog veel onduidelijkheid omtrent is“, reageert Tom Pollentier (CD & V). “Rode draad in het plan is die van de onvolledigheid. Zo missen we rond verkeersveiligheid aandacht voor snelheidsbeperkende maatregelen, niet alleen op de invalswegen, maar ook op kleinere wegen die meer en meer dienst doen als sluipweg. We vinden het ook positief dat de Dorpsstraat vernieuwd wordt, maar pleiten er voor om dit globaler te zien door de ontwikkeling van een masterplan om de centrumstraten en de Markt in Koekelare aan te pakken. Rond het jeugdhuis blijven we voorstander van een andere locatie binnen het gemeentelijk patrimonium. Wat kinderopvang betreft, verontrust het ons dat men de mogelijkheden voor het openhouden van De Buidel tijdens de zomer verder zal onderzoeken. Blijkbaar is er dus nog geen zekere oplossing hiervoor. We vragen verder ook goed te bekijken of de combinatie ontmoetingsruimte en mogelijke locatie voor muziek- en toneelverenigingen in de kerk van De Mokker wel degelijk mogelijk is.”

Tine Maertens (CD & V) zei initiatief voor niet-georganiseerde sporters te missen. “Voor georganiseerde sporters is er veel”, aldus het raadslid. “Voor niet-georganiseerde sporters is er enkel iets voor kinderen uit de lagere school en voor senioren. Nochtans is er vraag naar een sportaanbod voor niet-georganiseerde sporters

Jolien Lootens (N-VA) stelde dat heel wat van haar verzuchtingen en opmerkingen al door collega Tom Pollentier verwoord werden. Ze pleitte onder andere voor een nieuwe permanente locatie voor het jeugdhuis. “Met de huidige – boven een café – kan ik niet akkoord gaan”, stelt het raadslid.

(BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.