Met zijn nieuwe beleidsplan 'Vooruit met Roeselare' schrijft de stad zich overigens volledig in in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Aan dit 'Vooruitplan' is ook al een hele voorbereiding voorafgegaan. "De voorbije tien weken waren echt wel heel intensief", zegt burgemeester Kris Declercq, die zowat de vader is van het hele plan, waarvoor zoveel mogelijk burgers en betrokken partijen werden geraadpleegd.
...

Met zijn nieuwe beleidsplan 'Vooruit met Roeselare' schrijft de stad zich overigens volledig in in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Aan dit 'Vooruitplan' is ook al een hele voorbereiding voorafgegaan. "De voorbije tien weken waren echt wel heel intensief", zegt burgemeester Kris Declercq, die zowat de vader is van het hele plan, waarvoor zoveel mogelijk burgers en betrokken partijen werden geraadpleegd.Een eerste thema in het beleidsplan is 'Verbindend vooruit'. Hier vinden we heel wat initiatieven om de wijkwerking aan te zwengelen als motor voor een warme samenleving. Heel belangrijk daarin is uiteraard de wijkinfrastructuur, met nieuwe wijkcentra in Beveren en in Beitem. Bijzondere aandacht is er ook voor de wijk Krottegem, met de uitrol van ene heel actieplan 'Krachtgebied Krottegem'. Ook de vrijwilligerswerking zal sterk worden gestimuleerd, met de uitbouw van een Warmtenet van vrijwilligers. Onder het motto 'Iedereen RSL' zijn er ook heel wat maatregelen om de 5.000 inwoners van niet-Roeselaarse nationaliteit nog beter te integreren. Onder de rubriek cultuur vinden we o.m. de uitbouw van Trax tot een echt muziekcentrum, het uitrusten van de Sint-Amandskerk voor socio-culturele activiteiten en het zoeken van partners om de Paterskerk in te vullen als cultuurverzamelgebouw. In de rubriek sportinfrastructuur toch wel enkele opvallende projecten : de bouw van een polyvalente sporthal aan de stedelijke basisschool De Brug, renovatie en uitbreiding van de sporthal van Onze Kinderen en van het stedelijk stadion aan de Spanjestraat en een bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten in de Bruanestraat. In Oekene wordt er een sport- en recreatiesite aangelegd en Club Roeselare en KSV De Ruiter krijgen een kunstgrasveld.Mobiliteit is uiteraard ook een hoofdthema en hier trekt de nieuwe ploeg met 'Roeselare fietsstad' duidelijk de kaart van de zachte mobiliteit : 100 kilometer fietsveilige wegen, een fijnmazig netwerk van school- en fietsstraten, conflictvrije kruispunten, een fietserstunnel aan de Honzebroekstraat.Wat de circulatie betreft, zal een expertenwerkgroep onder leiding van een circulatiemanager een voorstel uitwerken voor veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming rond het station en bij uitbreiding de hele buurt aan de kop van de vaart, een van dé heikele mobiliteitsthema's van de voorbije jaren. De kleine ring wordt geoptimaliseerd.De stad zal ook een leidende rol spelen in het openbaar vervoer in de nieuwe vervoersregio Midwest, met een heel nieuw model aan openbaar vervoer vanaf 2021. Een kleine voorafname is alvast dat buslijn 6 nog voor het einde van het jaar wordt omgevormd tot snelle aslijn tussen het station, het centrum van Rumbeke en de nieuwe site van AZ Delta. Er zal om de 20 minuten een bus zijn. In de rubriek parkeren wordt bekeken of er geen nieuwe bijkomende centrumparking kan komen onder de huidige parking aan de Spil, maar denkt men ook het gebruiken van de carpoolparking aan de afrit Haven van de E403, die binnenkort wordt uitgebreid. Van hier uit zou het dan met shuttlebusjes naar het centrum kunnen gaan. Of misschien wel per waterbus, een idee waar niet alleen de burgemeester van Izegem maar ook die van Roeselare warm voor loopt. Er wordt ook bekeken hoe de grote parking van AZ Delta campus Bruggestraat in het weekend kan worden gebruikt als centrumparking.Meer bomen en bossen in Roeselare, want dat mist de stad echt wel. De aanleg van het Krommebeek- en het Bergmolenbos wordt versneld, er komt een groot bomenplan om op zes jaar tijd 100.000 bomen te planten, en in het stadscentrum worden heel wat vergroeningsprojecten opgestart : de site van het H.-Hartziekenhuis, dat volgend jaar wordt afgebroken, Het Laere, de omgeving van Trax, de kleine ring, de Mandellaan en de Kaaistraat. Ook de deelgemeenten moeten heel wat groener worden. In het Geitepark komt er een recreatieve zone waar je zal kunnen zwemmen en bootje varen. Maar even belangrijk is de klimaatswitch van RSL. Item 176 uit het grote beleidsboek is heel duidelijk : tegen 2050 willen we een 100 % klimaatneutrale stad realiseren. Een luchtkwaliteitsplan en heel wat maatregelen voor slim waterbeheer vervolledigen dit luik. Roeselare is een van de steden met het sterkste sociaal beleid in Vlaanderen en dat wil het minstens zo houden. Highlight is hier de uitbouw van de site Sint-Henricus in Rumbeke, in synergie met het oud gemeentehuis en wzc De Waterdam. In de gebouwen van de vroegere kraamkliniek aan de Rondekom wordt door het Stedelijk Zorgbedrijf in samenwerking met AZ Delta een palliatief dagecntrum uitgebouwd. Er komen ook flinke investeringen in aangepast en levenslang wonen, met nieuwe concepten voor voor huisvesting van oudere mensen en mensen met een beperking. Betaalbaar wonen en toegankelijkheid zijn twee andere domeinen waarop flink zal worden ingezet.In de rubriek veiligheid noteren we o.m. de verdere uitbouw van het netwerk van straathoekwerkers, wijkdiensten en stadscoaches, die als het ware een functie van stadsmarinier krijgen. Er komt een nieuwe politiepost aan het station, een veiligheidshuis op Accent Business Park en de wijkagent wordt serieus geherwaardeerd, onder meer door ontlasting van administratieve taken.In de rubriek netheid stippen we o.m. een snelle opsporing van leegstand en verloedering en de nultolerantie voor zwerfvuil aan. Wat betreft de stadsontwikkeling wordt onder punt 339 een erg belangrijke krachtlijn neergezet : de ontwikkeling van groene en blauwe assen, in de stad, door waterverbindingen te creëren en waar mogelijk de ondergrondse beken weer boven te brengen in de stad. Van aan het kanaal wil de stad over de bassins en de Ronde Kom een zichtbaar waternetwerk doen ontstaan dat tot aan de Collievijverbeek en de Mandel reikt.De kop van het stadspark, de site Rondekom en de Ardooiesteenweg worden drie strategische zones die prioritair worden uitgewerkt. Die Ardooisesteenweg zal in de komende bestuursperiode overigens worden her aangelegd tot aan de Mandellaan, evenals de Spanjestraat over haar volle lengte. Het hele kernwinkelgebied zal worden aangepakt en serieus groener worden gemaakt, met een héél groene invulling van het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat.Qua stedenbouw wil de nieuwe ploeg de lat flink hoog leggen, met een eigen bouwmeestersprogramma : een externe kwaliteitskamer met een vijftal externe experts moet alle mogelijke aanvragen aftoetsen. Hier vinden we onder meer maatregelen als de stop op nieuwe bijkomende retailwinkels langs de Brugsesteenweg, het aanmoedigen van het wonen boven de winkels in het kernwinkelgebied, het nog terrasvriendelijker maken van de stad (o.m. door de halvering van de terrasbelasting), autovrije zondagen waarop van alles te doen is in in het stadscentrum, de verdieping en uitslibbing van het kanaal en talrijke toeristische initiatieven, zoals de bouw van een 30 meter hoge uitkijktoren aan het Bergmolenbos.In Beitem komt er een nieuw gemeenschapscentrum waarbij in samenwerking met de school, de parochie en de verenigingen de leegstaande kerk en De Schakel geïntegreerd worden. De Babiliebeek en de Godelievebeek worden aangepakt om de wateroverlast aan de Euroshop te lijf te gaan. In Beveren komt er een nieuw ontmoetingscentrum en in Oekene een sport- en recreatiesite. In Rumbeke wordt werk gemaakt van een doordacht parkeer- en circulatieplan.Tot daar een eerste greep uit het enorme programma. Het stadsbestuur neemt nu enkele maanden de tijd om dat dat allemaal in een financiële meerjarenplanning te gieten en in september komt dit allemaal op de gemeenteraad. De burger hoeft zich overigens geen zorgen te maken : de belastingen worden niet verhoogd, en ook de gratis dienstverlening op het stadhuis blijft overeind.