De opcentiemen stijgen van 882 naar 1.032 en de aanvullende personenbelasting van 7,3 naar 7,5 procent. "Zes jaar geleden haalde CD&V vanuit de oppositie het zwaar geschut boven toen wij, nota bene in financieel zwaar weer, een minimale belastingverhoging doorvoerden, maar dit zal elke Tieltenaar echt voelen in zijn portefeuille", zei Veerle Vervaeke (Open VLD).
...

De opcentiemen stijgen van 882 naar 1.032 en de aanvullende personenbelasting van 7,3 naar 7,5 procent. "Zes jaar geleden haalde CD&V vanuit de oppositie het zwaar geschut boven toen wij, nota bene in financieel zwaar weer, een minimale belastingverhoging doorvoerden, maar dit zal elke Tieltenaar echt voelen in zijn portefeuille", zei Veerle Vervaeke (Open VLD).Namens SP.A had Birger De Coninck zich aan het rekenen gezet. "Jullie halen de komende zes jaar elf miljoen euro uit belastingen, dat komt neer op 205 euro per jaar per gezin." Wat de socialisten onverteerbaar vinden.Simon Bekaert (SP.A) richtte zijn geweer op de nieuwe belasting op basis van het elektriciteitsverbruik van bedrijven, die de belasting op drijfkracht vervangt. "Het is gewoon hallucinant dat ook tal van zelfstandigen als winkeliers, kappers, zelfstandige thuisverpleegsters en zelfs sportverenigingen met een elektriciteitsmeter een aangifteformulier moeten invullen. Alsof die mensen nog niet genoeg administratie te verwerken hebben. Wie niet jaarlijks een vrijstelling aanvraagt, riskeert een ambtshalve aanslag."Volgens schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V) is het allerminst de bedoeling om voor extra papierwerk te zorgen. "We hebben nog een jaar tijd om het hele proces te optimaliseren. Trouwens, een kleine zelfstandige zal niet snel de belastinggrens van 40.000 kWh bereiken als je weet dat een gemiddeld gezin jaarlijks maar aan 3.500 kWh komt."Veerle Vervaeke vindt dat heel veel bedrijven in de stad al serieuze maatregelen nemen om de natuur een handje vooruit te helpen. "Sommigen hebben gewoon elektriciteit nodig in hun productieproces, of je dat nu wil of niet. Een subsidie voor bijkomende, ecologische maatregelen was een stimulans geweest om nog beter te doen, een belasting is dat alleszins niet."Overigens vinden we socialisten ook de invoering van een toerismetaks maar niets. "Die brengt slechts 8.000 euro op en we zijn Brugge niet, hé."Volgens de meerderheid is de belastingverhoging onontbeerlijk om het "ambitieuze maar realistische" investeringsprogramma van 47 miljoen euro uit te voeren. "Voor elke Tieltenaar wordt zowat 2.350 euro geïnvesteerd", aldus schepen van Financiën Grietje Goossens (Iedereen Tielt). (TVW)