Belastingdienst verdwijnt uit Ieper: “Ze dekken zich al in om geen zitdagen te organiseren”

De gebouwen van de FOD Financiën in de Arsenaalstraat. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Op de Ieperse gemeenteraad bevestigde schepen Philip Bolle (Vooruit) dat de federale belastingdienst volledig wegtrekt uit Ieper. De gebouwen van de FOD Financiën in de Arsenaalstraat worden dan ook te koop aangeboden. “Gezien de site als projectzone op de markt aangeboden werd, kan worden verwacht dat hier een projectontwikkeling zal voorgesteld worden”, lichtte de schepen toe.

Het was gemeenteraadslid Peter Dehaerne (CD&V) die op de Ieperse gemeenteraad maandag zijn bezorgdheid uitte over het mogelijke vertrek van de federale belastingdienst. “De aanwezigheid van de belastingdienst is en was voor vele inwoners van en buiten Ieper een goede zaak”, aldus Dehaerne. “Je kon er terecht met je vragen en documenten. Stilletjes aan werd de dienstverlening afgebouwd. Hoewel nog veel mensen hier nog steeds op een beroep zouden doen, wordt deze dienstverlening helemaal ontmanteld. Tot er geen, totaal geen dienstverlening meer zal zijn.”

Opportuniteiten

Nochtans werden de gebouwen ooit verkocht door de regering Verhofstadt in een sale-and-leasebackoperatie. “Die kost de belastingbetaler nu nog veel geld”, aldus Peter Dehaerne. “Ook nadat men het gebouw zou verlaten hebben, zou deze kost doorbetaald moeten worden. Maar er zijn misschien ook opportuniteiten voor onze stad. Misschien is er een mogelijkheid rond parkeergebruik op deze site want de parkeerdruk in deze buurt is groot.”

Site staat te koop

Schepen Philip Bolle (Vooruit) bevestigde dat de federale overheidsdienst wegtrekt. “We weten dat op 1 februari 2022 alle diensten van patrimonium, documentatie, kadaster, registratie en hypotheken verhuisd zijn naar Kortrijk. Onlangs, op 1 oktober, zijn alle diensten van de particuliere belasting eveneens verhuisd naar Kortrijk. Op 1 februari 2023 volgen de kmo-diensten en momenteel blijft enkel nog één bureau open voor de regie der gebouwen tot vermoedelijk 2025. Gezien de site te koop werd aangeboden, zal de dienstverlening aldaar volledig uitdoven. Deze keuze werd al definitief gemaakt door de FOD.”

Zitdagen

DVV Westhoek nam eerder al contact op met de centrumdirecteur om de bezorgdheid van de steden en gemeenten uit de drukken. “De directeur meldde het volgende en ik citeer: ‘Er zal bij het bepalen van het aantal zitdagen rekening worden gehouden met onze beschikbare capaciteit. Aangezien er ook nog op andere fronten hulp zal worden geboden, via telefoon zoals in 2020 en 2021 en op kantoor, is een organisatie van veel zitdagen in de meeste (deel-)gemeenten zoals 2019 of vroeger niet meer haalbaar.’ Hieruit blijkt duidelijk dat ze zich al aan het indekken zijn als ze geen zitdagen gaan organiseren.”

Projectontwikkeling

De site wordt verkocht binnen een groep van zes sites in West- en Oost-Vlaanderen: Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout, Nieuwpoort en Eeklo. In het GRUP Vestingslandschap werd bepaald dat die zone wonen en woonondersteunende functies moet krijgen bij een herbestemming. “Gezien de site als projectzone op de markt aangeboden werd, kan worden verwacht dat hier een projectontwikkeling zal voorgesteld worden”, lichtte schepen Bolle nog toe. “In de fase van de voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de toekomstige verbouw of eventuele nieuwbouw na sloop, kan een maatschappelijke meerwaarde – zoals parkeerfaciliteiten voor de buurt – onderhandeld worden.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.