Precies een jaar geleden besliste de Vlaamse regering van 2,5 miljoen euro subsidie toe te kennen voor de bouw van het nieuwe Brugse voetbalstadion aan de Blankenbergsesteenweg. Dit stadion zou een onderkomen bieden aan zowel Club als Cercle Brugge. Maar half maart raakte bekend dat Cercle eigenlijk liever in het Jan Breydelstadion zou blijven. Stefaan Sintobin wou van de minister weten welke gevolgen dit kan hebben voor voor de 2,5 miljoen euro beloofde subsidie, en of die inderdaad in twee kan worden gedeeld met voor elke club 1,25 miljoen, zoals Cerclevoorzitter Schotte had gesuggereerd.
...

Precies een jaar geleden besliste de Vlaamse regering van 2,5 miljoen euro subsidie toe te kennen voor de bouw van het nieuwe Brugse voetbalstadion aan de Blankenbergsesteenweg. Dit stadion zou een onderkomen bieden aan zowel Club als Cercle Brugge. Maar half maart raakte bekend dat Cercle eigenlijk liever in het Jan Breydelstadion zou blijven. Stefaan Sintobin wou van de minister weten welke gevolgen dit kan hebben voor voor de 2,5 miljoen euro beloofde subsidie, en of die inderdaad in twee kan worden gedeeld met voor elke club 1,25 miljoen, zoals Cerclevoorzitter Schotte had gesuggereerd."Nog niks beslist""Mijn administratie ontving op 15 maart van Club Brugge een stand van zaken van het door hen ingediende en goedgekeurde dossier", antwoordde minister Philippe Muyters. "In deze rapportage vermeldt Club Brugge dat Cercle Brugge eenzijdig de voorkeur had uitgesproken om op de site van Jan Breydel te blijven en het huidige Jan Breydelstadion te verbouwen. Omdat deze wending niet overeenstemt met het oorspronkelijk ingediende dossier van Club Brugge en met de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, werd op mijn initiatief op 26 maart 2015 een vergadering belegd met Club Brugge, Cercle Brugge en de stad Brugge. Op deze vergadering liet Cercle Brugge echter blijken dat voor hen de deur nog niet definitief is gesloten wat betreft het project aan de Blankenbergsesteenweg. Cercle wil wel eerst de haalbaarheid van een verlengd verblijf op de Jan Breydelsite bekijken, in overleg met de stad Brugge, die in beide scenario's de eigenaar blijft van het terrein waar Cercle zal spelen." Het Brugse stadsbestuur blijft voorlopig trouwens bij zijn oorspronkelijk standpunt en zijn collegebeslissing van 9 december 2013."Er is dus nog niks beslist. Als het standpunt van de stad Brugge zou worden gewijzigd, dan moeten wij de zaak opnieuw bekijken. De eventuele gevolgen worden alvast onderzocht door mijn administratie", aldus minister Muyters, die ook aankondigde dat de zaak morgen in de Vlaamse regering wordt besproken. Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A), die ook Vlaams parlementslid is, sloot zich hierbij aan. "We zullen aan Cercle vragen of dit een voorkeur is of een definitieve beslissing. En we zullen het standpunt dat we hebben ingenomen, proberen aan te passen aan de nieuwe situatie.""Criteria niet veranderen"Minister Muyters rondde af : "Eerst worden criteria vastgelegd, daarna worden projecten ingediend en beoordeeld op basis van de criteria die op voorhand zijn vastgelegd. Ik zal daarna de criteria niet veranderen omdat er toevallig een aantal dingen veranderen bij diegenen die ze hebben ingediend. Ik zal ook niet de hele jurering opnieuw doen, want dan moet ik ook alle andere ploegen een nieuwe kans geven om een nieuw dossier in te dienen dat dan misschien hoger scoort. Dan moeten we het van AA Gent of een volgende club, weer afpakken. Dat is onzin. Dat kan niet. Ik ben er zeker van dat u daarin mee bent.""De indiener van het dossier wordt geacht de minister op de hoogte te brengen. Er is de zesmaandelijkse rapportering. Als er vroeger iets gebeurt, wordt Club Brugge geacht dat te melden. De stad Brugge heeft ook een fundamentele rol aangezien hij eigenaar is van twee gronden. De stad beslist mee wat op de gronden wel en niet kan gebeuren. Dat is een fundamenteel element in de besluitvorming. Maar voorlopig wachten we dus af."Tijdens het debat bleek overigens ook dat Club Brugge heeft aangegeven dat het nieuwe stadion aan de Blankenbergsesteenweg iets vroeger kan klaar zijn dan aanvankelijk voorzien : in de lente van 2019 in plaats van eind 2019.(JRE)