Bart Tommelein: “In januari titelvoerend burgemeester, zeker in de loop van 2019 ook effectief”

Het inhoudelijke akkoord voor de ‘vernieuwingscoalitie’ in Oostende is rond en wordt dinsdagavond aan alle partijen voorgelegd. Bart Tommelein herhaalt dat hij op 1 januari zeker titelvoerend burgemeester wordt, maar laat nog in het midden wanneer hij het mandaat ook effectief opneemt. “Ik heb de bedoeling mijn mandaat als minister uit te doen”, zegt Tommelein, die geen kandidaat is voor een nieuw ministerambt, maar in mei wel de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement wil trekken.

© BELGA

“Zondagavond iets voor zessen hebben we het inhoudelijke akkoord afgeklopt”, aldus een tevreden Tommelein, die met Open VLD al twee weken aan het onderhandelen is over een bestuursakkoord met N-VA, Groen en CD&V. “We hebben meer dan 60 uur onderhandeld, zonder nog de gesprekken die we hebben gevoerd voor we de onderhandelingen officieel begonnen. We laten de primeur nu aan de leden: alle partijen houden dinsdagavond een ledenvergadering om het akkoord toe te lichten en te laten goedkeuren.”

“De uitdagingen zijn heel groot in Oostende. We besteden in het akkoord heel veel aandacht aan de probleemthema’s: mobiliteit, armoede… We willen een socialer beleid voeren dan ooit tevoren is gevoerd. We zijn heel ambitieus en leggen de lat heel hoog. Mogelijk kunnen we niet alles realiseren in één legislatuur, maar we leggen de lat zeker niet zo laag dat we er over struikelen”, licht de waarschijnlijke nieuwe burgemeester al een tipje van de sluier op.

Mandaten

“Over de bevoegdheden en de schepenmandaten voer ik nu gesprekken met de verschillende partijen afzonderlijk. We hebben daar vandaag al contacten over. Ik durf niet zeggen wanneer we daarmee rond zullen zijn, maar ik verwacht ook geen grote problemen. Ik streef naar een college met vier mannelijke en vier vrouwelijke schepenen, naar een vernieuwende ploeg en naar geen al te zware versnippering van bevoegdheden. Ik wil dat alle schepenen uitdagende bevoegdheden hebben.”

“Ikzelf word zeker op 1 januari titelvoerend burgemeester. Ik heb wel altijd gezegd dat het mijn bedoeling is om mijn mandaat als minister uit te doen. Eind maart stoppen de parlementaire werkzaamheden, daarna gaat de regering in lopende zaken en hoef ik zeker geen hele dagen meer in Brussel te zijn. Zolang ik minister ben, mag ik niet effectief burgemeester zijn en moet ik mij laten vervangen, maar ik kan wel in de buurt van het stadhuis zijn. Ik sluit ook niet uit dat ik al eerder stop om effectief burgemeester te worden. Ik word zeker effectief burgemeester in 2019, want ik heb geen ambitie om een nieuw mandaat als minister op te nemen”, aldus Tommelein, die wel kandidaat is om de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement te trekken en weer Vlaams Parlementslid te worden.

“Heel ambitieus”

Bij de andere partijen van de nieuwe Oostendse coalitie is algemene tevredenheid te horen. “Het is een heel ambitieus akkoord”, vindt CD&V-voorzitter Cyriac Borloo. “We zullen het moeten aftoetsten aan de financiële mogelijkheden. Om alles gerealiseerd te krijgen in zes jaar, zullen we hard moeten werken. En zullen we capabele mensen naar het schepencollege moeten afvaardigen.”

“Met vier partijen rond de tafel was het veel evenwichtiger werken dan met één grote partij”, aldus Cyriac Borloo. “Er was meer dialoog en debat en zo zijn we al tot eensgezindheid gekomen. Na enkele dagen ken je elkaars gevoeligheden. Ik vermoed dat CD&V dit keer één schepen krijgt, maar over de mandaten is nog niet gesproken. Dat kan nog schuiven.”

“We hebben een heel sterk akkoord, waar N-VA duidelijk zijn stempel op heeft gedrukt”, zegt N-VA-kopman Björn Anseeuw. “Ik heb er alle vertrouwen in dat onze leden het akkoord zullen goedkeuren. Ik ben er zelf erg tevreden over, maar onze leden krijgen het laatste woord. Over de mandaten is nog niets afgeklopt, maar we gaan uiteraard voor een billijke verdeling.”

“Loopgraven verlaten”

“We zijn heel tevreden, want het is een heel sterk inhoudelijk akkoord geworden”, meent Groen-kopman Wouter De Vriendt. “We zullen het met veel overtuiging verdedigen bij onze leden. Zij hebben het laatste woord, maar ik ben trots op het resultaat. Het is een erg nauwkeurig akkoord, bijzonder groen en sociaal, waar heel veel ambitie en enthousiasme uit spreekt. We hebben er ook heel hard aan gewerkt.”

“Er was een tafel een gemeenschappelijke overtuiging dat een breuk in het beleid nodig is. De discussies waren soms heftig, maar dat moet ook”, aldus De Vriendt. We hebben met Groen de nek uitgestoken, de loopgraven verlaten en gekozen om bruggen te bouwen. We hebben sterke compromissen gevonden. Dat moet je durven in de politiek, in het belang van onze stad.”

(HH – Foto Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.