Bart Naeyaert wordt weer gedeputeerde

Bart Naeyaert wordt tot zijn vreugde eerste gedeputeerde. (Foto JS)
Redactie KW

Met 12.057 voorkeurstemmen, een persoonlijk record, heeft Bart Naeyaert (CD&V) zich verzekerd van een derde opeenvolgende legislatuur van zes jaar als gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. Hij wordt straks zelfs eerste gedeputeerde en mag vanuit die functie zo’n beetje de spreekbuis van de deputatie zijn. “Verkiezingen zijn altijd spannend, maar ik ben heel blij met deze score.”

Bart (51) woont met zijn gezin in de Aartrijkestraat, pal tegenover het stadskantoor. In dat gebouw heeft hij ook een functie, al is die beperkt. Hij werd namelijk tegelijk opnieuw tot gemeenteraadslid verkozen. Zelfs met voldoende stemmen (1.125) om schepen te worden, maar dat is als provinciale gedeputeerde vanzelfsprekend niet aan de orde.

Goedkoopste bestuur

Bart breekt een lans voor het behoud van het provinciale bestuursniveau – of wat had je gedacht? “De provinciale overheid is het goedkoopste en meest efficiënte streekbestuur dat er bestaat“, zegt hij. “Ik kan me absoluut niet vinden in de mening van zij die het provinciebestuur zouden willen afschaffen. Dat zou absoluut geen verbetering zijn. De provincieraadsleden worden democratisch verkozen en zorgen zes jaar lang voor zekerheid inzake het beleid. Hun aantal werd voor West-Vlaanderen voor het eerst gehalveerd van 72 tot 36, maar voor mijn part zouden er in de toekomst weer wat mogen bijkomen. Zij zijn niet de grote kostprijs!”

“Het provinciebestuur afschaffen, zou absoluut geen verbetering zijn”

“Ik kan me wel vinden in het terugbrengen van het aantal West-Vlaamse gedeputeerden van zes naar vier. Uiteraard ben ik blij tot die vier te behoren en voor het eerst in mijn politieke loopbaan zelfs eerste gedeputeerde te worden. Dat heb ik aan mijn grote aantal voorkeurstemmen te danken. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb de hoogste penetratiegraad van alle kandidaten die op de lijst stonden.”

Nu ook woordvoerder

“Mijn huidige bevoegdheden als gedeputeerde blijf ik behouden: landbouw- en tuinbouw, visserij, landinrichtring, integraal waterbeleid, waterlopen, infrastructuur en juridische aangelegenheden. Dat laatste ligt me goed, want ik ben advocaat van opleiding. Straks mag ik als eerste gedeputeerde zowat de woordvoerder van de deputatie zijn, een nieuwe taak waarnaar ik uitkijk. Binnen het provinciebestuur hebben we knowhow die je op gemeentelijk vlak niet of moeilijk kunt uitbouwen. Ik zou willen dat we de komende jaren vanuit de provincie de duurzaamheid benadrukken. En dat we volop streven naar een welvarend West-Vlaanderen met tegelijkertijd grote aandacht voor het welzijn van de mensen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.