In 2019 smelten de gemeente en het OCMW samen. Dat legt de Vlaamse overheid op. Dat wil zeggen dat er één financieel beheerder komt en één algemeen secretaris. Die laatste komt er in de plaats van de gemeente- en OCMW-secretaris. Oppositiepartij U. zette een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad. "De procedure was niet duidelijk. Ofwel geeft men het ambt aan gemeentesecretaris Bruno Debrabandere, ofwel aan OCMW-secretaris Petra Moens, ofwel aan een derde. De procedure lag niet vast, dus dienden wij een agendapunt in om dat concreet te maken", zegt Jan De Potter (U.).
...

In 2019 smelten de gemeente en het OCMW samen. Dat legt de Vlaamse overheid op. Dat wil zeggen dat er één financieel beheerder komt en één algemeen secretaris. Die laatste komt er in de plaats van de gemeente- en OCMW-secretaris. Oppositiepartij U. zette een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad. "De procedure was niet duidelijk. Ofwel geeft men het ambt aan gemeentesecretaris Bruno Debrabandere, ofwel aan OCMW-secretaris Petra Moens, ofwel aan een derde. De procedure lag niet vast, dus dienden wij een agendapunt in om dat concreet te maken", zegt Jan De Potter (U.). Gemeenteraadsvoorzitter besloot het punt te verleggen naar de geheime zitting, zonder publiek of pers. Daar werd over de procedure gestemd. "Wij geven eerst de kans aan de huidige secretarissen. Zij mogen eerst hun kandidatuur stellen. Een derde kan dat pas nadat geen van de twee het ambt wil opnemen. Dat is onze visie", legt Jan De Potter uit. N-VA deelde de visie en stemde dus mee. De vraag van U. wordt dus ingewilligd. "De bevolking wil dat er tot het einde van de legislatuur krachtig bestuurd wordt. Nu is er onzekerheid bij de personeelsleden en de secretarissen. De discussie wordt vooruitgeschoven. Met veel respect vraagt N-VA of er bij de collega's van CD&V een verborgen agenda zit, want wij vroegen al meermaals dit punt op de agenda van het college van burgemeester en schepenen te zetten. Wij pleiten voor duidelijkheid en daadkracht. Wij willen continuïteit in het dagelijkse bestuur van de gemeente", legde schepen Rik Buyse (N-VA) achteraf uit.Na de gemeenteraad was CD&V niet bereid commentaar op de stemming te geven. "De stemming verliep tijdens een geheime zitting omdat er personen in het agendapunt voorkwamen. Wij houden er ons aan dat een geheime zitting geheim blijft", klonk het bij burgemeester Jan Stevens (CD&V).In de aanloop naar de verkiezingen liet N-VA dus duidelijk voor een eerste keer zien dat de partij ook een eigen visie heeft. Alea iacta est, de teerling is geworpen. Van een geheel andere orde was het punt van het statiegeldcharter van Natuurpunt, dat de gemeente Wielsbeke zal ondertekenen. Natuurpunt vraagt de gemeentes toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dat is een lobbygroep die statiegeld op blikjes en plastic flessen wil invoeren. Oppositiepartij U. vroeg hoe dat praktisch in zijn werk zou gaan. Schepen van milieu Magda Deprez (CD&V) kon daarop voorlopig geen antwoord geven. "Recyclagebedrijven Imog en Recover zullen daarover in het najaar een studie doen. We ondertekenen dit charter om te laten zien dat we als gemeente aan dit project willen meewerken. Daaraan zijn ook geen verplichtingen verbonden. Er ligt te veel zwerfvuil op de straten. De eventuele invoer van statiegeld op andere verpakkingen kan dit probleem voor een groot deel oplossen. Over de uitvoerbaarheid is voorlopig nog niets bekend. Een concrete invulling is nog niet aan de orde", zegt ze. De gemeenteraad keurde de ondertekening van het charter unaniem goed. (NVR)