In 2019 smelten de gemeente en het OCMW samen. Dat legt de Vlaamse overheid op. Dat wil zeggen dat er één financieel beheerder komt en één algemeen secretaris. Die laatste komt er in de plaats van de gemeente- en OCMW-secretaris. Oppositiepartij U. zette een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad. "De procedure was niet duidelijk. Ofwel geeft men het ambt aan gemeentesecretaris Bruno Debrabandere, ofwel aan OCMW-secretaris Petra Moens, ofwel aan een derde. De procedure lag niet vast, dus dienden wij een agendapunt in om dat concreet te maken", zegt Jan De Potter (U.).
...