In 2019 smelten de gemeente en het OCMW samen. Dat legde de Vlaamse overheid op. Dat wil zeggen dat er één financieel beheerder komt en één algemeen secretaris. Die laatste komt er in de plaats van de gemeente- en OCMW-secretaris. Oppositiepartij U. zette een bijkomend punt op de dagorde van de gemeenteraad. "De procedure was niet duidelijk. Ofwel geeft men de ambt aan gemeentesecretaris Bruno Debrabandere, o...

In 2019 smelten de gemeente en het OCMW samen. Dat legde de Vlaamse overheid op. Dat wil zeggen dat er één financieel beheerder komt en één algemeen secretaris. Die laatste komt er in de plaats van de gemeente- en OCMW-secretaris. Oppositiepartij U. zette een bijkomend punt op de dagorde van de gemeenteraad. "De procedure was niet duidelijk. Ofwel geeft men de ambt aan gemeentesecretaris Bruno Debrabandere, ofwel aan OCMW-secretaris Petra Moens, ofwel aan een derde. De procedure lag niet vast, dus dienden wij een agendapunt in om dat concreet te maken", zegt Jan De Potter (U.).De gemeenteraadsvoorzitter besloot het punt te verplaatsen naar de geheime zitting, zonder publiek of pers. Daar werd gestemd over de procedure. "Wij geven eerst de kans aan de huidige secretarissen. Zij mogen eerst hun kandidatuur stellen. Een derde kan dat pas nadat geen van de twee de ambt wil opnemen. Dat is onze visie", legt De Potter uit. N-VA deelde deze visie en stemde dus mee. De vraag van U. wordt dus ingewilligd. "De bevolking wil dat er krachtig bestuurd wordt tot het einde van de legislatuur. Nu is er onzekerheid bij de personeelsleden en de secretarissen. De discussie wordt vooruitgeschoven. Met veel respect vraagt N-VA of er bij de collega's van CD&V een verborgen agenda is, want wij vroegen al meermaals dit punt op de agenda van het schepencollege te zetten. Wij pleiten voor duidelijkheid en daadkracht. Wij willen continuïteit in het dagelijks bestuur van de gemeente", legde schepen Rik Buyse (N-VA) achteraf uit.Na de gemeenteraad was CD&V niet bereid om commentaar te geven op de stemming. "De stemming verliep tijdens een geheime zitting omdat er personen in het agendapunt voorkwamen. Wij houden er ons aan dat een geheime zitting geheim blijft", klonk het bij burgemeester Jan Stevens (CD&V).In aanloop naar de verkiezingen liet N-VA dus duidelijk voor een eerste keer zien dat de partij ook een eigen visie heeft. Alea iacta est, de teerling is geworpen.(NVR)