In 2019 smelten de gemeente en het OCMW samen. Dat legde de Vlaamse overheid op. Dat wil zeggen dat er één financieel beheerder komt en één algemeen secretaris. Die laatste komt er in de plaats van de gemeente- en OCMW-secretaris. Oppositiepartij U. zette een bijkomend punt op de dagorde van de gemeenteraad. "De procedure was niet duidelijk. Ofwel geeft men de ambt aan gemeentesecretaris Bruno Debrabandere, o...