Het was de N-VA die in 2017 de kat de bel aanbond en een doorlichting van de jeugdraad vroeg. "De jeugdraad is veel meer dan een adviesraad. Ze organiseert grootschalige jeugdactiviteiten en zomerevenementen en heeft een uitleendienst van materiaal. De jeugdraad heeft geen juridische structuur waardoor elk lid van de jeugdraad hoofdelijk aansprakelijk is. Uit verslagen bleek bovendien weinig transparantie", aldus fractieleidster Cathy Coudyser.
...