Laurent Hoornaert (Tope 8920) draaide de politieke film terug naar de verlofperiode toen Fedasil vragende partij was om 132 extra asielzoekers naar de Vijfwegen te sturen. "Bij momenten ging het op sociale media om ter flinkst aan toe", sneerde Hoornaert tijdens de gemeenteraad.
...

Laurent Hoornaert (Tope 8920) draaide de politieke film terug naar de verlofperiode toen Fedasil vragende partij was om 132 extra asielzoekers naar de Vijfwegen te sturen. "Bij momenten ging het op sociale media om ter flinkst aan toe", sneerde Hoornaert tijdens de gemeenteraad.Het aantal werd gereduceerd tot zeventig tijdens een overleg op 12 juli waar N-VA niet op aanwezig was, maar volgens burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) wel uitgenodigd. Eerder werd verspreid dat de N-VA schepenen daar niet welkom waren. Schepen Dominique Cool (N-VA) verklaarde op de raadszitting dat hij die dag verlof genomen had. "Bovendien beschikten we niet over een dossier. Ik ga niet onvoorbereid naar een vergadering."Volgens raadslid Jean-Marie Callewaert (SP.A) verbood Cool zijn partijgenoot Peter Vantomme hem te vervangen.Tijdens het schepencollege van 15 juli werd beslist om geen jurist aan te stellen om de tijdelijke uitbreiding van het asielcentrum een halt toe te roepen. Schepen Dominique Cool liet zich ontvallen: "Dat is mijn beslissing niet."Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) probeerde zijn coalitie van de CD&V en N-VA te verschonen met "We zijn getrouwd zonder vrijage. Geef ons een jaar. Het is een zoektocht."Tope8920 laakte de houding van N-VA. "Aan de kant staan roepen, maar niet eens je standpunt toelichten op het overleg met Fedasil."Het schepencollege stuurde ondertussen een brief naar Fedasil met de melding van een bouwovertreding op het domein van het asielcentrum. Tijdelijke bouwconstructies mogen maar voor een periode van maximum vier maand opgetrokken wordenHet asieldossier stelt de coalitie op proef. Burgemeester Lieven Vanbelleghem gelooft dat de opstelling en de uitvoering van het meerjarenplan de meerderheid in rustiger vaarwater zal leiden. De burgemeester reageerde wel licht geïrriteerd toen raadslid José Victoor (N-VA) beelden liet projecteren van de gevallen bladeren rond de kerk in Langemark. "De afvoerputjes raken verstopt door de bladeren. Wat zal er gebeuren bij hevige regenval?"Vanbelleghem probeerde er van af te komen door regelmatige onderhoudsbeurten op touw te zetten als oplossing. Maar Victoor bleef aandringen met de vraag wat hij zal doen om de straten proper te houden. "José, zeg het dan meteen dat je de bomen rond de kerk weg wil." Koen Bentein (Tope8920) greep zijn kans door schepen Cool te vragen waarom hij zijn coalitiepartner voorafgaandelijk niet had verwittigd voor de foto's. "Ik heb ze nog maar net gekregen", antwoordde Dominique Cool afgemeten.(PCO)