"Vorig jaar zijn de werken gestart voor de dorpskernhernieuwing van Reningelst", begon Alex Colpaert zijn betoog. "Hierbij wordt in fases gewerkt. In de Baljuwstraat en, ik vermoed, ook de Pastoorstraat werd het leidingwater tot vóór deze werken, aangevoerd in zogenaamde vezelcementbuizen of met andere woorden asbestcementbuizen. De waterleidingen in Reningelst werden dan ook, logischerwijze, door de Watergroep vervangen door PVC-buizen. Maar nu is het zo dat de oorspronkelijke asbestcementen buizen gewoon in de grond zijn blijven steken en deze niet zullen worden verwijderd. Zo blijkt toch uit het antwoord op een vraag in het bewonersplatform van vorige week. Als dat niet gebeurt, betekent dit dat toekomstige generaties kunnen geconfronteerd worden met deze gevaarlijke vervuiling in de grond. Als bijvoorbeeld grondwerken moeten gebeuren bij aansluiting aan de nutsvoorzieningen van woningen of een gaslek moet worden hersteld onder het voetpad. Als hierbij deze, ondertussen uitgedroogde buizen, breken of doorboord worden, zullen immers asbestvezels vrijkomen. Hiervan is bekend dat, als deze worden ingeademd, dit pas jaren later (kan leiden tot asbestose, een ziekte die de longen aantast, wat leidt tot vervroegd overlijden. Hoe deze buizen onder de grond er binnen 100 jaar zullen uitzien, kan niemand voorspellen. Gebarsten? Gebroken? Of misschien deels verpulverd?"

"In de zitting van de gemeenteraad van 27 februari 2017 is de 'Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen' voorgelegd en unaniem goedgekeurd", wierp Colpaert nog op. "Deze code zegt onder meer dat het wenselijk is om buiten dienst gestelde leidingen, die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk te verwijderen. En verder: het knippen en verwijderen gebeurt steeds in opdracht en op kosten van de betrokken kabel en leidingbeheerder, in dit geval de Watergroep dus. Daarom willen wij vragen om, nu er nog geen voetpaden zijn aangelegd, de Watergroep voor zijn verantwoordelijkheid te stellen en opdracht te geven om deze buizen door een gespecialiseerd team te laten verwijderen."

"Het zou onjuist zijn om de mensen hiermee schrik aan te jagen op de manier waarop u het verwoordt", antwoordde burgemeester Christof Dejaegher. "Er liggen in heel Vlaanderen nog asbestleidingen onder de grond. We hebben in Vlaanderen nog gietijzeren leidingen liggen. Die worden geleidelijk aan verwijderd. Maar zover ik weet gaat daar geen enkel gevaar voor uit voor de volksgezondheid. Uiteraard beseft iedereen dat asbest een gevaarlijk product is, maar zolang de vezels onder de grond zitten kan het op zich geen kwaad. Als er later van tijd moet verwijderd worden, dan zal er moeten opgelet worden. Dat is problematiek die in een breder geheel moet bekeken worden. Het is Vlaamse problematiek die het niveau van deze gemeenteraad overstijgt en decreetgever zou moeten ingrijpen in plaats van de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de steden en gemeenten. Ik heb mij wel laten vertellen dat overal waar de asbestleiding in de open sleuf lag, die verwijderd is. De code die u aanhaalt zullen we ook onder de neus van de Watergroep schuiven, maar ik heb begrepen dat ze heel koppig zijn op dat vlak."

(TOGH)