Er moeten infrastructuurwerken worden uitgevoerd voor de ontsluiting van de woningen. Tevens wordt, grenzend aan deze nieuwe wegenis, ook een nieuwe parking met vijftien plaatsen voorzien. Er komt een voetpad aan de kant van de parking, zodat een voetgangersverbinding ontstaat tussen de Douvieweg en de achterliggende straat.
...