Art of Building start nieuw bouwproject in Watou

Jurgen Buseyne en Filip Maekelbergh van Art of Building. © MD
Redactie KW

De Poperingse bvba Art of Building diende een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de realisatie van een bouwproject gelegen in de Douvieweg in Watou. Art of Building bvba zal zeven nieuwe woningen bouwen in de Douvieweg ter hoogte van de Moenaardestraat.

Er moeten infrastructuurwerken worden uitgevoerd voor de ontsluiting van de woningen. Tevens wordt, grenzend aan deze nieuwe wegenis, ook een nieuwe parking met vijftien plaatsen voorzien. Er komt een voetpad aan de kant van de parking, zodat een voetgangersverbinding ontstaat tussen de Douvieweg en de achterliggende straat.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “Wij hechten goedkeuring aan de zaak van de wegen en aan de inrichting van de riolering en wegenis zoals aangegeven in het dossier. Voor de ontsluiting van de zeven woningen zal de bouwheer, Art of Building, een rijweg aanleggen. De stad wenst grenzend aan de nieuwe wegenis een openbare parking aan te leggen.”

Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht voor de aanleg van de ontsluitingsweg en parking in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd, werd een voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de stad en de firma Art of Building bvba. De uitgave voor de aanleg van de parking (aandeel stad) wordt geraamd op 63.219 euro.

In het RUP herziening dorpskern Watou is de realisatie van een bijkomende parking in de Douvieweg én de betere ontsluiting van de bestaande achterliggende parking (aangelegd als overdrukparking) opgenomen. Er wordt een toegangsweg naar de bestaande parking aangelegd. Langs beide zijden van de doorsteek worden in het woonproject zeven nieuwe woningen voorzien. De aanleg van deze toegangsweg is ten laste van de bouwheer. Na de realisatie van het project wordt de weg kosteloos overgedragen naar het openbaar domein. De grond waarop de bijkomende parking wordt aangelegd (404 m²) moet worden aangekocht door de stad. De verkoopprijs bedraagt 35 euro/m² of 14.140 euro voor het totale perceel. De betreffende punten werden door de Poperingse gemeenteraad maandagavond unaniem goedgekeurd.

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.