Anzegem investeert 25 miljoen euro, gezinnen betalen extra belasting van 150 euro

Koen Tack, Johan Delrue, Gino Devogelaere, Anja Desmet en Christophe Vandererven zijn fier op hun meerjarenplan voor Anzegem. © XC
Xander Cottens
Xander Cottens Videojournalist

‘Anzegem Morgen’, zo heet het meerjarenplan dat de meerderheidspartijen zopas voorstelden en waarin innovatie en centralisatie vooropstaan. Ook in dit plan opgenomen: een nieuwe belasting maar niet voor iedereen. De volgende vijf jaar investeert Anzegem maar liefst 25 miljoen euro, onder meer in het zwembad, Escolys, de nieuwe brandweerkazerne en het nieuwe politiekantoor.

Met veel trots en blitse illustraties stelden de meerderheidspartijen, zij het niet allen vertegenwoordigd hun meerjarenplan voor. “Op 14 oktober werd bewust gekozen om verder te gaan op de weg die wijlen burgemeester Claude Vanmarcke ingeslagen heeft. Dit meerjarenplan zal een keerpunt worden in de Anzegemse geschiedenis, vandaar de slogan ‘Anzegem Morgen’. Het straalt uit dat we innovatie, participatie, samenwerking en toekomstgericht werken hoog in het vaandel dragen”, vertelt Christophe Vandererven, schepen van Communicatie (SAMEN één). Tijdens deze legislatuur staan vijf projecten in de kijker. Een eerste is het zwembad. De gezamenlijke investering van Anzegem en Deerlijk is er al, een naam nog niet. Het bad zal in maart of april de deuren openen.

onderwijshervorming

Daarnaast wordt er ook gefocust op het onderwijs en de buitenschoolse kinderopvang. “We willen streven naar één net per gemeente. Dat is eenvoudiger voor de ouders en voor de leerkrachten. De leerlingen kunnen hun hele schoolloopbaan in dezelfde school en dezelfde gemeente afleggen. Niet iedereen kan zich daarin vinden, dat klopt. Maar we zullen rekening houden met de knelpunten”, klinkt het bij Christophe Vandererven.

“Uiteraard staat hier het kind op de eerste plaats”, vult burgemeester Gino Devogelaere aan. “Het gaat hier om de onderwijshervorming in Vichte waarbij men de netten wil ontdubbelen per gemeente. Nu starten de kinderen hun loopbaan in het vrij onderwijs om daarna de laatste drie graden in het gemeentelijk onderwijs te volgen in Vichte. In Ingooigem zitten de kleuterklassen en de laatste drie leerjaren in het vrije net en de eerste drie graden in het gemeentelijk onderwijs.”

Volgens Frederik Cardon, voorzitter van N-VA zijn er echter nog heel veel vragen. “Er is nog geen beslissing genomen maar de intentie is er. Binnen de meerderheid is er hierover nog heel wat discussie. N-VA is een voorstander van een duidelijker en groter gemeentelijk onderwijs. In een steeds meer pluralistische maatschappij lijkt het ons nodig dat we proberen om een zo breed mogelijk scala aan levensbeschouwingen aan te bieden. En dat kan alleen maar in gemeentelijk of gemeenschapsonderwijs. We moeten ons vragen stellen bij één net per gemeente”, klinkt het.

Nieuw gemeentehuis

Een derde belangrijk project is de gemeentelijke dienstverlening en de centralisatie ervan ofwel Escolys in Ingooigem. De klacht die de oppositie enkele maanden geleden indiende tegen het project, werd verworpen. Eén dezer dagen zal dus het bedrag van zes miljoen euro overgeschreven worden. Het paradepaardje zal meer dan louter de functie van een gemeentehuis vervullen want je zal er ook de krant kunnen lezen in de bib en een koffie drinken in de bar. Maar ook het containerpark, sporthal, toneelzaal, repetitieruimtes voor harmonieën, de wereldwinkel, politiediensten en een centrale bibliotheek zullen er hun plaats hebben.

“Escolys zal een unieke ontmoetingsplaats worden met een dienstencentrum en een sociaal restaurant. In afwachting van de verhuis van de gemeentediensten is er ook de mogelijkheid tot een tijdelijke invullen door verenigingen. Ondertussen is er ook al besproken met De Lijn om een busverbinding doorheen Anzegem te leggen, zodat ook mensen zonder wagen naar het nieuwe gemeentehuis kunnen”, weet de schepen.

andere invulling

De plannen voor de afgebrande Sint-Janskerk in Anzegem werden eveneens besproken. De kerk zal vanaf volgend jaar gedeeltelijk heropgebouwd worden. Het schip zal ook een invulling krijgen. “We willen er een functie aan geven voor het algemeen belang. Misschien kunnen we dan ook het gemeentehuis naast de kerk als groenzone invullen. Maar daar is nog niks over beslist”, vertelt Christophe Vandererven.

Als vijfde project is er het Sint-Arnolduspark, het bos dat de gemeente van het bisdom overkocht. Dit jaar deed de gemeente reeds een bevraging bij de bevolking naar ideeën over een mogelijke invulling. De resultaten daarvan moeten nog bekeken worden. Vast staat dat de gemeente ook volgend jaar op zoek gaat naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria. Ook de bijzaal Jericho is in orde gebracht en kan afgehuurd worden voor evenementen. De gemeente maakt zich ook sterk om tegen het einde van de legislatuur 15.000 bomen aan te planten.

Extra belasting

De volgende vijf jaar investeert Anzegem maar liefst 25 miljoen euro in onder meer het zwembad, Escolys, de nieuwe brandweerkazerne en het nieuwe politiekantoor. “Om die investeringen aan te kunnen, zullen we zuinig zijn en patrimonium verkopen. We zullen niet besparen. Door het verkopen van verouderde gebouwen zal een grote kost wegvallen. Daarbij komt er ook een nieuwe belasting van 150 euro per gezin per jaar. Mensen met een leefloon worden vrijgesteld, alleenstaanden betalen 100 euro en alleenstaanden met een gezin 75 euro. Het kan ook zijn dat we die belasting op termijn weer afvoeren”, zegt schepen van Financiën Johan Delrue (SAMEN één).

“De schuld zal verder dalen van 2.100 naar 1.283 euro per inwoner in 2025. Het zijn vooral de nieuwe politie- en brandweerkazerne en het zwembad die een grote hap uit het budget nemen. De uitgaven van de brandweer stijgen van 1,5 naar 2,150 miljoen euro per jaar”, weet schepen Johan Delrue. “De gemeentelijke uitgaven per gezin per jaar stegen met bijna 100 euro per jaar en niet met 452 euro zoals elders werd vermeld.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.