Anthony Dumarey (Open VLD) is één jaar burgemeester van Oudenburg

Anthony Dumarey: "Ik wil vooral een toegankelijke burgemeester zijn." (foto LIN)
Laurette Ingelbrecht

Sedert begin januari is Anthony Dumarey (49) één jaar burgemeester van Oudenburg. Voor hem en zijn partij een droom die uitkwam. “Ik denk nog vaak met trots terug aan 14 oktober 2018. Iets waar we 24 jaar aan gewerkt hadden, werd realiteit.”

“We hadden bij de verkiezingen natuurlijk gehoopt op een mooi resultaat, maar het was beter dan verwacht”, blikt burgemeester Anthony Dumarey terug op de gemeenteraadsverkiezingen die hem en zijn partij aan het roer brachten. “Het was duidelijk dat onze inwoners iets anders wilden. Een nieuwe schwung nadat de tijd hier was blijven stilstaan.”

Hoe blik je terug op dat eerste jaar als burgemeester?

“Het voorbije jaar was er een van ontdekken en richting geven. We troffen een stad met 23 miljoen schulden, zonder duidelijke toekomstvisie en zonder moderne en efficiënte dienstverlening. Het was dus van de eerste dag alle hens aan dek om de stad op het juiste spoor te krijgen. Ik doe dit ontzettend graag, ben graag de burgervader van onze stad en haar inwoners. Bij het vormen van de coalitie met N-VA en SP.A hebben we een bestuursakkoord opgesteld. Daardoor konden we meteen afspreken dat er geen budget per schepen zou worden opgesteld. We brachten het beste van drie visies samen met als doel de beperkte middelen aan te wenden waar noodzakelijk.”

Na twee maanden moest je al een wissel doorvoeren in het college. Geen leuke ervaring?

“Ik moest in het college inderdaad afscheid nemen van Jaak Lingier, mijn beste vriend en compagnon de route. Samen hebben we jaren geknokt tot waar we nu staan. De combinatie van zijn schepenambt en een succesvolle zaak bleek niet vol te houden. Ik heb respect voor zijn beslissing om af te haken. Zo kwam Romina Vanhooren begin maart in het college, anderhalf jaar vroeger dan verwacht. Met haar ervaring op kabinetten in Brussel brengt ze heel wat ervaring in het schepencollege.”

De plannen met de Abdijhoeve verwees je naar de prullenmand?

“We hebben inderdaad de plannen van het vorige stadsbestuur om op het terrein van de Abdijhoeve een administratief centrum te bouwen afgevoerd. Een veel te duur project dat de belastingen voor onze Oudenburgenaars de hoogte zou induwen. Een project van 7 miljoen euro is niet haalbaar voor onze stad. Daarom hebben we andere keuzes gemaakt met toch de ambitie om de Abdijhoeve te renoveren en er weer leven in te brengen met een bistro en een koffiehuisje. Ook het achterhaalde project voor de buitenschoolse kinderopvang werd geschrapt. In de plaats komt er in elke nieuw te bouwen school opvang. Dit is voor alle partijen veel beter.”

De oppositie verwijt het nieuwe bestuur dat het voortbouwt op zaken die ze zelf in gang gestoken heeft.

“Daar ben ik niet mee akkoord. Inderdaad, het lokaal dienstencentrum is de verdienste van het vorige bestuur. We hebben er ook altijd onze volledige medewerking aan verleend, en hebben enkele zaken verfijnd zoals de aanleg van een parking, het installeren van een professionele keuken. Verder wil ik hier enkele nieuwe realisaties opsommen: het open stadhuis met avondopening, de daling van de algemene belasting vanaf dit jaar, de burendag van eind mei, het inschakelen van wijkwerkers, de fietsstraten, de eenmaking van de stad en het OCMW als Team Oudenburg, meer kerstverlichting. En dat allemaal met beperkte financiële middelen. We hebben intussen een ambitieus meerjarenplan opgesteld. De komende jaren willen we volop inzetten op de leefbaarheid in de dorpskernen en de uitbreiding van onze stad. Het is mijn doelstelling om het aantal inwoners te laten groeien naar 10.000. Meer inwoners betekent meer inkomsten voor de stad en meer mogelijkheden om Oudenburg mooier te maken.”

Hoe heeft het stadspersoneel de nieuwe aanpak ervaren?

“Ik ben met iedereen in gesprek gegaan, iets dat ze niet gewoon waren. Om naar hen te luisteren, wat hun grieven waren, wat ze vonden dat anders of beter kon. Zo kwam ik te weten dat de technische en groendienst het met wat verouderd materiaal moest stellen. We hebben dan ook in enkele nieuwe werktuigen geïnvesteerd. Het is heel belangrijk dat de medewerkers goed werk leveren en dat moet in de beste omstandigheden kunnen. Verder willen we dat de dienstverlening voor de bevolking optimaal is. Zij betalen per slot van rekening belasting.”

En tot slot, wat veranderde er het voorbije jaar voor jou persoonlijk?

“Ik wil een toegankelijke burgemeester zijn. Gelukkig heb ik een goede gezondheid en heb ik niet veel slaap nodig. Ik ben van 6 tot 10 uur op mijn kantoor van Residentie Vastgoed. Daarna ben ik fulltime met de stad bezig. Tussen de 12 en 14 uur per dag presteren dus. Het is mijn ambitie om 12 jaar burgemeester van onze mooie stad te zijn. Dus hoop ik dat ik binnen vijf jaar een verlengstuk krijg van onze inwoners.” (LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.