Ann Soete (59) is zaakvoerder van muziekwinkel Rombaux en Vlaams parlementslid. Na elf jaar bij N-VA, zetelt ze sinds september 2017 als onafhankelijke in de gemeenteraad. Ann prijkt op de derde plaats bij Open VLD Plus. Nele Caus (37), tweede op de N-VA-lijst, is de levensgezellin van Karel Hessels, voorzitter van Horeca Brugge. Ze baat de webshop Rock&Rosé en het Pergola Café uit.
...

Ann Soete (59) is zaakvoerder van muziekwinkel Rombaux en Vlaams parlementslid. Na elf jaar bij N-VA, zetelt ze sinds september 2017 als onafhankelijke in de gemeenteraad. Ann prijkt op de derde plaats bij Open VLD Plus. Nele Caus (37), tweede op de N-VA-lijst, is de levensgezellin van Karel Hessels, voorzitter van Horeca Brugge. Ze baat de webshop Rock&Rosé en het Pergola Café uit. Ann Soete: "In 2012 moest Pol Van Den Driessche om gekende redenen van de N-VA-lijst. Vijf jaar later kon ik absoluut niet aanvaarden dat ik als vrouw opzij geschoven werd door diezelfde persoon. Bij N-VA gaat het in hoofdzaak om het ego van Pol. Die partij brengt geen positief verhaal voor de toekomst van Brugge. Ik wil niet terug naar 1302."Nele Caus: "Op een persoonlijke aanval op Pol en de partij wens ik niet in te gaan, gezien dit dispuut van voor mijn tijd dateert. Maar dit strookt zeker niet met mijn ervaring. Voor onze kopman Pol komt de partij ten allen tijde op de eerste plaats. Zelf kom ik uit een Vlaamsgezind nest; met mijn grootouders trok ik vaak naar de IJzerbedevaart. Ik studeerde politieke wetenschappen en wou ik mij engageren in de lokale politiek. N-VA was de logische én enige keuze. Toen die partij mij vroeg, twijfelde ik niet."Ann Soete: "Veel, dit is een verloren legislatuur. Het enige positieve is de Triënnale, die wel een culturele impuls gaf. De coördinatie en de communicatie bij openbare werken was een catastrofe. CD&V en SP.A hebben zes jaar ruzie gemakt, Landuyt heeft alle domeinen gesaucissoneerd."Nele Caus: "Het is hoog tijd voor verandering. Links en rechts zijn er brokken gemaakt, er zit erosie op 36 jaar rooms-rood. Ik mis een langetermijnvisie bij het huidige bestuur, dat foute keuzes gemaakt heeft. Denk maar aan de KTA-site als nieuwe museumhal. Sint-Andreas ware veel beter geweest."Ann Soete: "Daar pleit ik al jaren voor!" Nele Caus: "En dan was er nog het gebrek aan overleg bij de invoering van het parkeerplan. De venstertijden voor de leveranciers moeten herbekeken worden. Ik hoor schrijnende verhalen van handelaars die met lege rekken zitten, omdat hun leveranciers niet voor 11 uur kunnen leveren. Aannemers willen geen werken in de stad meer uitvoeren, omdat ze geen parkeervergunning krijgen. Er dienden eerst bijkomende parkings voorzien te worden, vooraleer de regeling in te voeren. En dan zijn er nog de pestboetes: nog voor automobilisten een parkeerticket kunnen kopen worden ze op de bon geslingerd."Ann Soete: "De grote fout is dat het stadsbestuur het parkeerplan zo simpel mogelijk heeft willen maken, zonder rekening te houden met het verschil in parkeerdruk tussen de wijken. Wie werkt in de binnenstad, moet dure parkeerprijzen betalen. Zo drijf je winkels en diensten weg. Je maakt van Brugge een leeg hol, er staan 182 handelspanden leeg."Ann Soete: "Een zeer sterke schepen van economie aanduiden. Brugge kampt al jaren met economische stilstand, er zijn in zes jaar tijd amper 1.500 jobs bijgekomen. In Roeselare zijn dat er vier keer zoveel, in Gent dertig keer! De nieuwe schepen moet beleid-overschrijdend kunnen werken. Ik vraag al jaren om een centrummanager en neem graag het voorbeeld van Wenen, waar cultuur in het museumkwartier de lokale economie een boost gegeven heeft. Brugge moet ook inzetten op het smart city-verhaal: de overheid wordt zo de katalysator voor een nieuwe economie."Nele Caus: "We zitten verrassend genoeg op dezelfde lijn. De Brugse economie rust op twee kwetsbare pijlers: het toerisme en de haven. De aanslagen hebben aangetoond hoe fragiel het verblijfstoerisme kan zijn; we moeten dus ook op een gezonde manier omspringen met dagjesmensen. De haven kampt met de Brexit, die mogelijk 1.200 jobs kan kosten. Zeebrugge moet meer samenwerken met andere havens en de voorhaven van Antwerpen worden. Wij pleiten voor een derde pijler: nu Brugge een unief heeft, is er nood aan hoogtechnologische bedrijven waar de straks afstuderende ingenieurs aan de slag kunnen. Pas dan kunnen we jongeren in eigen streek houden."Ann Soete: "Open VLD Plus wil verbinden. In tegenstelling tot N-VA zijn wij een positieve partij."Nele Caus: "N-VA is een gemeenschapspartij, verbinden vormt het cement van ons programma!"Ann Soete: "Open VLD Plus heeft veel ervaring: Mercedes en ik zijn respectievelijk 18 en 12 jaar gemeenteraadslid. Wij pleiten voor een stad in balans: een positief beheersplan inzake leefbaarheid en toerisme."Nele Caus: "Onze slogan veilig thuis in een welvarend Brugge zegt het allemaal. De belangrijkste thema's voor N-VA zijn veiligheid, economie en identiteit. Veiligheid is meer dan meer blauw op straat, het gaat ook om verkeersveiligheid en een voetpadenplan. Het is onze identiteit die mensen verbindt en zorgt voor een warme samenleving. In die zin is N-VA een echte volkspartij. Respect hebben voor onze Vlaamse waarden en normen is een basisvoorwaarde. Via een buddysysteem kunnen we nieuwkomers helpen zich te integreren."Nele Caus: "Pol is on speaking terms met iedereen, behalve met extremistische partijen. Het is niet omdat je persoonlijk overeenkomt met een ander politicus dat er een voorakkoord is. Pol kan het ook goed vinden met Mercedes."Ann Soete : "Ja, in het belang van Brugge. Maar gelukkig beslist de kiezer. Ik ben ervan overtuigd dat Open VLD Plus dé verrassing zal zijn van de stembusslag"