Andy Vermaut zei in zijn brief aan de gouverneur: "Diksmuide respecteert de termijnen niet die door de hogere overheid werden gestipuleerd. Daardoor staat de rechtszekerheid van toekomstige projecten in Diksmuide onder druk. Het gaat hier dus niet om de inhoud, maar om de procedure die niet correct werd gevolgd."
...

Andy Vermaut zei in zijn brief aan de gouverneur: "Diksmuide respecteert de termijnen niet die door de hogere overheid werden gestipuleerd. Daardoor staat de rechtszekerheid van toekomstige projecten in Diksmuide onder druk. Het gaat hier dus niet om de inhoud, maar om de procedure die niet correct werd gevolgd."Het stadsbestuur koos dan maar het zekere voor het onzekere en stuurde een persbericht de wereld in waarin stond dat de procedure werd stopgezet. Ook het lopende onderzoek en de geplande infomarkt in Ten Patershove werd geannuleerd. Schepen Marc Deprez liet weten dat een gedeeltelijke herziening van het GRS een mogelijke correcte juridische oplossing kon zijn.Daarbij zou men de focus leggen op een aantal specifieke cruciale ruimtelijke thematieken zodat de meest dringende ruimtelijke vraagstukken toch kunnen behandeld worden. Op termijn zou er dan een beleidsplan 'Ruimte Diksmuide' worden opgemaakt dat huidige GRS vervangt.Andy reageert geërgerd: "Zonder verpinken verwijst het stadsbestuur naar het feit dat de hogere overheid hen zou voorgelogen hebben. In geen enkel document is terug te vinden dat het studiebureau de stad garandeerde dat er verder kon gewerkt worden ondanks het bestaan van de nieuwe wetgeving. Als alles wettig zou zijn, waarom zou het stadsbestuur nu plots het geweer van schouder veranderen?""Dit is 6 jaar - na de beslissing van de herziening van het GRS - en de betaling van vele duizenden euro's aan studiekosten aan het studiebureau Arcadis met geld van de Diksmuidse belastingbetaler... Daarbij komt nog de dubbele kosten voor publiciteit in het Belgisch Staatsblad en dag- en weekbladen. Ook de annulering moet worden bekendgemaakt. Hoeveel volk stond er vorige zaterdag niet te wachten aan t Kruispunt voor de beloofde 'infomarkt'?De bewering van het stadsbestuur in deze is dan ook opnieuw gestoeld op 'los zand'. Het GRS werd in zijn 'totaliteit' voorgelegd in de gemeenteraad op 29 juni 2020 en door de meerderheid goedgekeurd. Van enige gedeeltelijke herziening is in het zittingsverslag niets terug te vinden en al evenmin in het advies van de 'oude' Gecoro. Het is onduidelijk wanneer het stadsbestuur nu plots het licht heeft gezien en begon te beseffen dat noch de gevolgde werkwijze noch de inhoud van het plan nog strookt met wat het stadsbestuur echt wil.""Het nieuwe 'beleidsplan' bestaat al sinds 2017. En passant zal ze nog wel een 'partiële' herziening doorvoeren van het GRS. Dit is een GRS waarin nog slechts enkele punten worden uitgewerkt....Nieuwe contracten worden voorbereid voor het studiebureau, weer voor vele duizenden euro's. Het is nu uitkijken naar de volgende gemeenteraad op 28 september."(MVQ)