Het openbare gedeelte van de raadszitting begon al met de kennisname van het ontslag van schepen Karl De Clerck. Na Nieuwjaar volgt die burgemeester Jean-Mar...