Het openbare gedeelte van de raadszitting begon al met de kennisname van het ontslag van schepen Karl De Clerck. Na Nieuwjaar volgt die burgemeester Jean-Mar...

Het openbare gedeelte van de raadszitting begon al met de kennisname van het ontslag van schepen Karl De Clerck. Na Nieuwjaar volgt die burgemeester Jean-Marie Bonte op, die definitief uit de gemeenteraad verdwijnt. Karl De Clerck werd meteen opgevolgd door de verkiezing van een nieuwe schepen. Het was Marc Tieberghien die de eed mocht afleggen voor nog huidig burgemeester Bonte.Na de eedaflegging van de nieuwe schepen mocht de raad kennis nemen van het ontslag van Olivier De Marez als voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt in die functie meteen opgevolgd door Ann-Sophie Verschoore, die een rijtje opschuift en meteen mocht zetelen naast de andere schepenen. Vermelden we nog dat de nieuwe vierde schepen de bevoegdheden krijgt over sport, jeugd, speelpleinwerking en PWA.(CLY)