Geen kwaad woord over de verdiensten van wijlen Valère Quaghebeur die van 1983 tot en met 2000 burgemeester was. Maar een manager zoals Alveringem er nu een paar heeft rondlopen op het gemeentehuis, kan hij alvast de laatste jaren van zijn ambt niet meer geweest zijn. Zijn opvolgers - burgemeester Marc Wackenier en schepen van Financiën Gerard Liefooghe - verhoogden in de legislatuur 2001-2007 in allerijl de gemeentebelastingen. "Een noodzaak. Alveringem was immers aan het afglijden naar rode cijfers", zegt huidig burgemeester Gerard Liefooghe daarover. Een verlaging was voor de coalitie Gemeentebelangen-CD&V sindsdien nooit meer een optie. Waardoor Alveringem aan de absolute top van hoogste gemeentebelastingen van Vlaanderen staat. "Een belastingverlaging zit er inderdaad niet meer in. Maar niemand klaagt daarover. Omdat de burger zeer veel terug krijgt", oordeelt Liefooghe.
...

Geen kwaad woord over de verdiensten van wijlen Valère Quaghebeur die van 1983 tot en met 2000 burgemeester was. Maar een manager zoals Alveringem er nu een paar heeft rondlopen op het gemeentehuis, kan hij alvast de laatste jaren van zijn ambt niet meer geweest zijn. Zijn opvolgers - burgemeester Marc Wackenier en schepen van Financiën Gerard Liefooghe - verhoogden in de legislatuur 2001-2007 in allerijl de gemeentebelastingen. "Een noodzaak. Alveringem was immers aan het afglijden naar rode cijfers", zegt huidig burgemeester Gerard Liefooghe daarover. Een verlaging was voor de coalitie Gemeentebelangen-CD&V sindsdien nooit meer een optie. Waardoor Alveringem aan de absolute top van hoogste gemeentebelastingen van Vlaanderen staat. "Een belastingverlaging zit er inderdaad niet meer in. Maar niemand klaagt daarover. Omdat de burger zeer veel terug krijgt", oordeelt Liefooghe.Even een situatieschets die de succesverhalen in politiek Alveringem goed illustreert. En die ook verklaart waarom Alveringem ondanks het feit dat het haar financiën goed op orde heeft, samen met andere landelijke gemeenten meer middelen vanuit het Vlaams gemeentefonds vraagt. Alveringem krijgt van de Vlaamse overheid jaarlijks vier grote dotaties. Het gemeentefonds brengt veruit het grootste bedrag in de kas van de gewone werkingsmiddelen: in 2018 was dat 1.794.284 euro. Nog twee andere Vlaamse dotaties gingen naar dezelfde kas: eentje van 231.253 euro en nog een aanvullende dotatie van 106.642 euro. De vierde bijdrage van de Vlaamse overheid is die uit het Plattelandsfonds. In 2018 bedroeg die 200.387 euro. Naar de gemeentelijke rekening nu. In 2018 bedroegen de gewone werkingsuitgaven - al wat nodig is om de gemeente te doen draaien - 4.838.145 euro. De gemeente ontving dat jaar 6.548.755 euro aan werkingsinkomsten. En had op 31 december 2018 dus een mooi overschot van 1.710.000 euro. De Vlaamse overheid legt op dat minstens 8 procent van het gemeentefonds verplicht naar het OCMW moet gaan. Alveringem boekt jaarlijks 20 procent over. "Beide besturen moeten een buffer hebben", zegt de burgemeester daarover. Feit is echter dat ook zonder dat extra geld van de gemeente het Alveringemse OCMW haar financiën aan kan. Voor de huidige bouw van een groepswoning en twaalf assistentiewoningen hoefde men zelfs geen lening aan te gaan. De vraag kan gesteld worden hoe het kleine Alveringem er al meer dan twee legislaturen in slaagt om in sneltempo de ene toprealisatie na de andere neer te zetten, op zowat alle vragen van inwoners ja te zeggen en er toch nog financieel goed voor te staan. Het bouwde een woonzorgcentrum van meer dan 11 miljoen euro, de projecten van waterzuivering en dorpskernvernieuwing in zeven deelgemeenten zijn goed voor een duizelingwekkende kost die boven de 25 miljoen euro uitkwam en ook de aanleg van fietspaden zoals er nu net een is aangelegd en een ander in uitvoering is, kost veel geld. Het nieuwe fietspad tussen Alveringem en de Nieuwe Herberg bijvoorbeeld zal 2.157.119 euro kosten. De toverformule van Alveringem blijkt 'subsidies' te heten. Meer nog, de gemeente is een kampioen in het subsidies binnenrijven. Ook belangrijk is dat Alveringem een rijke gemeente is, vooral door de figuur van wijlen Joseph Clep (1785-1871) die honderden hectaren grond en enkele hoeves aan het Alveringemse OCMW schonk. Een mooi voorbeeld om dit alles te staven, is het woonzorgcentrum 't Hoge. Elf miljoen euro kost dat gebouw uit 2013. De financiering lukte vlot en steunt op vier pijlers. In aanloop naar de bouw was de Alveringemse burgemeester voorzienig en liet hij een gemeentelijke spaarpot van 770.000 euro aanleggen. De Vlaamse overheid kende een subsidie van 4.641.933 euro toe. Het OCMW verkocht 100 hectaren grond en twee hoeves, allemaal eerdere schenkingen van Joseph Clep. Dat alles maakt dat het huidige OCMW voor de bouw slechts 520.000 euro hoefde te lenen. Een peulschil op een bedrag van 11 miljoen euro.Het lijstje van bovengemeentelijke subsidies is indrukwekkend. In de 7 projecten van waterzuivering betaalde de Vlaamse overheid door samenwerking met Aquafin 75 tot 100 procent. De nieuwe fietspaden tussen Alveringem en Leisele kosten de gemeente quasi niets, de kapelanij Verschaeve werd met subsidies gerenoveerd, evenals de jeugdsite. Het onderhoud van 6 van de 7 kerken gebeurt in grote mate met overheidspremies, alsook het onderhoud van de kerkhoven van Leisele en Alveringem. Voor de kinderopvang en de heraanleg van het Stationsplein in Beveren werden subsidies verkregen. En ook voor de renovatie van het jeugdhuis te Stavele zal de gemeente dit najaar aan subsidies proberen te geraken. "Ons kenmerk is inderdaad snelheid", zegt burgemeester Liefooghe. "Passeert de subsidietrein, dan wil ik dat Alveringem niet talmt om erop te springen."Nu Alveringem alle denkbare faciliteiten heeft, zou je vermoeden dat de schreeuw naar meer middelen uit het gemeentefonds ongegrond is. Burgemeester Liefooghe weerlegt dat. "Onze kerntaken ten dienste van de bevolking kunnen wij goed aan. Het zijn vooral de dure beslissingen van de Vlaamse overheid die ons dwingen tot grote extra uitgaven: almaar stijgende kosten van brandweer en politie, de aankoop van dure software met dure onderhoudscontracten omdat de overheid alles digitaal wil, Onroerend Erfgoed die de btw niet meer terugbetaalt en haar subsidies van 80 naar 60 procent bracht... Landelijke gemeenten zijn een blok aan het been in Brussel en de steden zijn de toekomst, dat voelen wij genoeg. Toch zijn onze inwoners evenwaardig aan die in de stad en vragen wij met aandrang: Geef ons meer middelen om onze landelijke gemeenten aantrekkelijk te houden. Alveringem heeft inderdaad enorm veel gerealiseerd. Toch hebben we nog één grote ambitie: dat elke Alveringemse deelgemeente door een veilig fietspad verbonden is. Er rest ons dus nog de trajecten Oudekapelle-Alveringem, Gijverinkhove-Beveren, Beveren Roesbrugge en Leisele-Beveren. Het zal in ons meerjarenplan staan en zal veel geld kosten. Het gemeentefonds wordt berekend op het aantal inwoners. Alveringem is uitgestrekt en dunbevolkt. Dat benadeelt ons automatisch. De oproep is dus volkomen terecht", aldus nog Gerard Liefooghe.(AB)