Het reglement inzake de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing loopt ten einde op 31 december 2019 en dient omwille van de financiële toestand van de stad te worden vernieuwd voor het aanslagjaar 2020. Het tarief blijft behouden op 1.215 opcentiemen.
...

Het reglement inzake de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing loopt ten einde op 31 december 2019 en dient omwille van de financiële toestand van de stad te worden vernieuwd voor het aanslagjaar 2020. Het tarief blijft behouden op 1.215 opcentiemen.Het reglement inzake de heffing van een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting loopt ten einde op 31 december 2019 en dient omwille van de financiële toestand van de stad te worden vernieuwd voor het aanslagjaar 2020. Het tarief blijft behouden op 8%.De reglementen inzake de heffing van een algemene gemeentebelasting op enerzijds gezinnen en anderzijds op bedrijven lopen ten einde op 31 december 2019 en dienen omwille van de financiële toestand van de stad te worden vernieuwd voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Beide reglementen worden geïntegreerd in één reglement, waarbij de tarieven worden geactualiseerd, gezien die ongewijzigd zijn gebleven sedert 2002.Het tarief van 35 euro voor gezinnen, die bestaan uit één persoon wordt verhoogd naar 40 euro en het tarief van 65 euro voor gezinnen, die bestaan uit twee of meer personen wordt verhoogd naar 75 euro. Het bedrag van de belasting wordt nog steeds met 15 euro verminderd voor gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen, die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben als de referentiepersoon van het gezin. Het tarief van 65 euro voor bedrijven wordt verhoogd naar 100 euro per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging. Gezinnen die reeds onderworpen zijn aan de algemene gemeentebelasting op gezinnen, zijn vrijgesteld van deze algemene gemeentebelasting op bedrijven, op voorwaarde dat het vrij beroep, de zelfstandige, handels-, nijverheids-, landbouw-, tuinbouw- of andere economische activiteit wordt uitgeoefend op hetzelfde adres als de hoofdverblijfplaats van dat gezin. Op deze manier wordt een evenwichtige spreiding van de belastingdruk nagestreefd. (AHP)