Al voorakkoord tussen s.pa en Open VLD in 2014 in Koekelare?

Nieuw verkozen schepen Dirk Ampoorter, Jan Lievens en Jessy Salenbien met collega-schepen Stijn Ramboer, die als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, het vroegere OCMW al eerder tot schepen aangesteld werd. © GC
Redactie KW

Oppositiepartijen CD&V en N-VA beschuldigen huidige coalitiepartners Lijst van de Burgemeester/sp.a en Open Vld er van reeds van in 2014 een voorakkoord te hebben om vanaf 2019 samen te besturen. De beschuldigingen komen er naar aanleiding van het ontbreken van een voordrachtsakte voor de schepenen. Door het ontbreken van die akte werden de schepenen niet op de installatievergadering van de raad aangeduid, maar dienden ze op de raad van gisterenavond verkozen te worden.

“We waren verrast dat er geen gemeenschappelijke voordrachtsakte was op de installatievergadering“, stelt Tom Pollentier (CD&V), “In zowat 95 % van de Vlaamse gemeenten gebeurt de aanstelling van de schepenen op die manier. Dit kan op twee zaken duiden: onenigheid over wie aangesteld wordt of problemen met de voordrachtsakte van de burgemeester. We hadden al opgevangen dat het eerste niet het geval was. We waren evenwel met verstomming geslagen toen we de voordrachtsakte van de burgemeester onder ogen kregen. Daarop prijkten de namen van twee leden van Open VLD die zelfs niet op de lijst stonden. De ene kwam zelfs op bij een scheurlijst van Open VLD. We vragen ons af of dit wel rechtsgeldig is.”

Ook Jolien Lootens-Stael (N-VA) had haar bedenkingen bij de voordrachtsakte van de burgemeester. “Tijdens onze campagne hebben wij meermaals herhaald dat Open VLD en sp.a in 2014 een voorakkoord tekenden”, aldus Jolien Lootens. “De burgemeester bleef dit ontkennen en zwoer op het debat voor de gemeenteraadsverkiezingen dat hij met niemand een voorakkoord had. Vandaag blijkt uit de burgemeestersvoordracht, neergelegd bij de gouverneur, dat die zonder twijfel opgemaakt werd voor de verkiezingen van oktober 2018. Dit kunnen we opmaken uit verwijzingen naar het oude gemeentedecreet op de akte, de vermelding van het oud adres van de burgemeester en last but not least de ondertekening door een toenmalig Open VLD’er die opkwam voor Open Liberaal en door een dame van Open VLD die zelfs geen kandidaat was bij de recente verkiezingen.”

“De benoeming van de burgemeester gebeurt niet door de gemeenteraad”, repliceerde burgemeester Patrick Lansens (sp.a). Een voordrachtsakte wordt ontvankelijk verklaard als ze ondertekend wordt door meer dan de helft van alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en door een meerderheid van de kandidaten die werden verkozen op de lijst van de kandidaat-burgemeester. Beide vereisten waren ok.”

De burgemeester richtte zich ook tot Jolien Lootens. “Ik vergeef u”, aldus de burgemeester. “U bent nieuw in de politiek. Als u denkt dat ik tot de avond voor de verkiezingen in mijn zetel ga blijven zitten tot iemand de kaas van mijn brood gaat nemen dan bent u verkeerd.”

Jessy Salenbien (sp.a), Jan Lievens (Open Vld) en Dirk Ampoorter (sp.a) werden meerderheid tegen oppositie tot schepen verkozen. Jolien Lootens liet ook nog weten dat de voordrachtsakte van de burgemeester overgemaakt werd aan de juridische dienst van N-VA. N-VA zegt zich ook te beraden over een klacht bij Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

(BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.