Dat bevestigt het Diksmuidse Vlaams Belang-gemeenteraadslid Johan Desender: "We hadden in het verleden al een gemeenteraadslid dat was verkozen in Houthulst en in Kortemark, maar door omstandigheden waren we genoodzaakt om de afdeling stop te zetten. De laatste verkiezingsuitslag spreekt voor zichze...

Dat bevestigt het Diksmuidse Vlaams Belang-gemeenteraadslid Johan Desender: "We hadden in het verleden al een gemeenteraadslid dat was verkozen in Houthulst en in Kortemark, maar door omstandigheden waren we genoodzaakt om de afdeling stop te zetten. De laatste verkiezingsuitslag spreekt voor zichzelf: mensen hebben niet zonder reden massaal voor Vlaams Belang gekozen! Dat was ook zo in onze Westhoek.""De interesse en de grote vraag van de mensen in deze gemeentes heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om in het begin onder de afdeling Groot-Diksmuide als koepel te zullen samenwerken. Naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen toe zouden we in Houthulst en Kortemark graag opnieuw opkomen met een lijst.""Ook de jeugd in de Westhoek heeft ons aangesproken. Daarom zouden we starten met een jeugdafdeling Groot-Diksmuide. We zouden dan een jongeren-Facebookpagina aanmaken net zoals de huidige Facebookpagina Vlaams Belang Diksmuide. Die pagina wordt enorm veel bekeken en krijgt heel veel reacties. Ze wordt gevolgd door de inwoners van de stad en andere gemeenten. Je vindt er ook elke maand waar de vragen terug die worden gesteld in de gemeenteraad.""Onze bedoeling: transparantie, onze inwoners op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in hun gemeente, openstaan voor wat mensen bezighoudt en hen mee laten beslissen in de gemeenten. Mensen en zeker ook jongeren die willen meehelpen aan de uitbouw van onze nieuwe afdeling zijn altijd welkom.Info: johan.desender@outlook.com.(MVQ)