Abdijhoeve blijft gemeenteraad van Oudenburg beroeren

Onder meer de Abdijhoeve bleek een gevoelig onderwerp donderdagavond. © LIN
Laurette Ingelbrecht

De Abdijhoeve kwam opnieuw ter sprake in de gemeenteraad. Aanleiding was de definitieve vaststelling, na het openbaar onderzoek, van het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan (GRUP).

Raadslid van Open VLD Anthony Dumarey prees de commissie (Gecoro) voor het gedegen werk. Maar hij had toch enkele bedenkingen. Onder meer de Abdijhoeve bleek een gevoelig onderwerp. “In het plan staat dat op deze site alleen gemeenschapsvoorzieningen kunnen. De mogelijkheden zijn dus beperkt”, stelde Anthony Dumarey vast. “Wat zal er verder mee gebeuren?”

Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) gaf enkele maanden op Radio 2 zelf aan niet meer zo overtuigd te zijn van een administratief centrum op deze site, gelet op de eventuele fusie met een omliggende stad of gemeente. “Er zijn nog altijd gesprekken met Erfgoed bezig om de bestemming van de beschermde gedeelten vast te leggen. We bekijken dit in functie van de mogelijkheden en wat in de toekomst noodzaak wordt.”

“Komt er een fusie of komt die er niet? Sowieso zal in onze stad altijd een administratief centrum nodig zijn”, aldus de burgemeester. Waarmee de vraag, die ook veel Oudenburgenaars beroert, wat er nu echt met de Abdijhoeve zal gebeuren, open blijft.

Hernieuwbare energie

Romina Vanhooren (Open VLD) interpelleerde schepen van Energie Myriam Maes (SP.A) over het ontbreken van een item hernieuwbare energie in het GRUP. “Ik stel vast dat het stadsbestuur de hernieuwbare energie volledig negeert. Mag ik vragen waarom hierover niets in dit document staat?” Waarop de bevoegde schepen zei: “Ik zal u daar niet op antwoorden.” En in de richting van de burgemeester keek, die van haar overnam: “Er zijn nog altijd geen signalen dat op ons grondgebied windmolens kunnen worden geplaatst. We maken geen kans om daarvoor toelating te krijgen, vanwege de vliegroute van de vliegtuigen.”

Plassendale

Anthony Dumarey had ook bijzondere aandacht voor de site Plassendale. “Ik stel vast dat de plannen voor de jachthaven gezonken zijn. Een goede zaak voor de belastingbetaler. Ook is de aanleg van een glastuinbouwzone tussen de spoorweg en het kanaal niet weerhouden in het GRUP.”

Waarop schepen Johan Tanghe (CD&V) repliceerde dat de jachthaven niet afgevoerd is. “De invulmogelijkheden zijn ruimer opengetrokken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.