Aantal leerlingen Torhoutse Kunstacademie gaat richting tweeduizend

De Torhoutse Kunstacademie stevent af op een recordaantal van tweeduizend leerlingen. © Foto JS
Johan Sabbe

De Torhoutse Kunstacademie, die in 2019 haar tiende verjaardag viert, heeft de wind in de zeilen. Onder meer dankzij de recente uitbreiding naar het grondgebied van Groot-Zedelgem toe is het aantal leerlingen gestegen van 1.309 tot 1.847. De kaap van de tweeduizend komt in zicht.

Vorige maandag heeft de gemeenteraad het academiereglement, de capaciteitsbepaling en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2018-2019 goedgekeurd.

Van experimentele muziek tot animatiefilm

“Als gevolg van het nieuwe decreet van de Vlaamse regering vertoont onze Kunstacademie heel wat vernieuwingen”, zei schepen van Onderwijs Lieselotte Denolf (CD&V). “We groeien en bloeien. In zowat alle studierichtingen neemt het aantal leerlingen fiks toe. Voor muziek gaan we van 726 naar 993 leerlingen, voor woord van 235 naar 311, voor beeld van 89 naar 150 en voor dans van 259 naar 301. Voor het gloednieuwe domein overschrijdende studierichting schreven er zich 92 jongens en meisjes in.”

Voortaan kunnen de 6- en 7-jarigen voor alle domeinen in de Kunstacademie terecht, dus ook voor muziek- en woordatelier. Een instrument leren, kan een jaar vroeger dan voorheen het geval was. Als je 8 jaar bent of in het derde leerjaar zit, kan je daar al mee starten.

Voorts zijn er tal van nieuwe keuzemogelijkheden voorzien : van experimentele muziek tot klanklab, orgel, fagot, harp, jazz-pop-rock en animatiefilm.

Samenwerking met Groot-Zedelgem

“Onze Kunstacademie breidt met rasse schreden uit”, vervolgde schepen Denolf. “Sinds 1 september organiseren we ook lessen op het grondgebied van Groot-Zedelgem. In zowel Aartrijke, Veldegem, Loppem, Zedelgem-dorp als Zedelgem De Leeuw kunnen er muziek en woordkunst gevolgd worden. In de Groene Meersen en basisschool De Glimlach is er beeldende kunst voorzien. Voorts is er een aanbod dans in Aartrijke en De Groene Meersen. Er schreven zich op de genoemde plaatsen 241 leerlingen in en dat is zeker geen eindpunt. De samenwerking met Zedelgem draait op volle toeren. We gaan op dit elan door!”

Er worden dit schooljaar in de Kunstacademie in totaal 586 lesuren georganiseerd, een stijging met 58 uur.

Oppositie wil klachtenbehandeling in reglement

Ward Baert (N-VA) vond dat er een essentieel hoofdstuk in het academiereglement ontbreekt, met name de klachtenbehandeling. “Het reglement is duidelijk geschreven vanuit de positie van de directie”, zei hij. “Ik pleit voor de aanstelling van een zogenoemde luisterjuf of -meester. Dat is iemand uit het personeel die een vertrouwenspersoon kan zijn voor leerlingen, ouders en/of leraren die te maken krijgen met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en pesterijen. Een goed reglement is meer dan een stok achter de deur voor de directie. Het moet ook houvast bieden voor leerlingen, leraren en ouders. Ik vind de belangen van die laatsten onvoldoende in het reglement terug.”

Voorts vond de N-VA’er 25 leerlingen per uur voor woordinitiatie en woordatelier te veel. “Een leerling moet in een les verbale expressie uitgebreid aan bod kunnen komen”, reageerde hij. “Als je inschrijvingsgeld dient te betalen, moet je ook kwaliteitsvol onderwijs krijgen.”

Ook Ruben Vangheluwe (Groen) vond het ontbreken van een luik over klachtenbehandeling een gemis.

Lieselotte Denolf (CD&V) reageerde namens het stadsbestuur. “De klachtenbehandeling en het aanstellen van een vertrouwenspersoon zal ik meenemen bij de evaluatie en eventuele aanpassing van het reglement.”

N-VA was niet overtuigd en keurde het voorliggende reglement niet goed.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.