Zowel Groen als CD&V, beide oppositiepartijen, uitten maandagavond hun bezorgdheid in de Kortrijkse gemeenteraad over het Park van Heule. De laatste weken vonden er ingrijpende werken plaats. "In Heulepark moesten er terecht een aantal bomen gekapt en vervangen worden", steekt Matti Vandemaele (Groen) van wal. "Maar na een aantal alarmerende reacties van Heulenaars ben ik zelf toch eens ter plaatse gegaan met experten. Ik moet helaas vaststellen dat de beloftes vanwege de meerderheid op deze gemeenteraad dat 'alles geregeld is en goed loopt' helaas niet nagekomen zijn. Door onzorgvuldig snoeien, sneuvelen (grote takken van) bomen die wel mogen blijven staan. Wortels van bomen die niet weg moeten,...

Zowel Groen als CD&V, beide oppositiepartijen, uitten maandagavond hun bezorgdheid in de Kortrijkse gemeenteraad over het Park van Heule. De laatste weken vonden er ingrijpende werken plaats. "In Heulepark moesten er terecht een aantal bomen gekapt en vervangen worden", steekt Matti Vandemaele (Groen) van wal. "Maar na een aantal alarmerende reacties van Heulenaars ben ik zelf toch eens ter plaatse gegaan met experten. Ik moet helaas vaststellen dat de beloftes vanwege de meerderheid op deze gemeenteraad dat 'alles geregeld is en goed loopt' helaas niet nagekomen zijn. Door onzorgvuldig snoeien, sneuvelen (grote takken van) bomen die wel mogen blijven staan. Wortels van bomen die niet weg moeten, worden 'per ongeluk' ook mee 'gefreesd' of kapotgereden. Daarnaast worden af te voeren boomstammen vakkundig op de wortels van resterende bomen gestapeld en gaan ook de wortels van de gezonde bomen eraan.""Op die manier zullen de gezonde bomen die mogen blijven staan binnen enkele jaren ook kapklaar zijn wegens ziek of onherstelbaar beschadigd. Als de stad haar eigen regels niet eens kan handhaven op haar eigen gronden en in een beschermd park dan stellen wij ons ernstige vragen. Daarom doen wij opnieuw het voorstel om een bomenbeschermingsplan verplicht te maken."Hannelore Vanhoenacker (CD&V) deed haar duit in het zakje door te zeggen dat ze persoonlijk vaststelde dat het park er erg bedroevend bij ligt. "Ik heb daar tijdens de Tinekesfeesten mensen enorm zien tjoolen", vertelt ze. "Misschien is het beter om het park gewoon volledig af te sluiten tijdens de werken?" Ook Moniek Gheysens, die nochtans zetelt in de meerderheid voor Team Burgemeester, maakte zich kwaad. Er sneuvelde zelfs een boom in haar eigen tuin die grenst aan het park. "De beste offertes zijn niet altijd de goedkoopste", stelt ze. "Bovendien werden er zeker 70 bomen gekapt en worden er maar 20 terug gezet. Dat vind ik niet kunnen. Maar laat ons in elk geval geen dergelijke cowboys meer los laten op ons groen." Schepen van Milieu, Klimaat en Biodiversiteit Bert Herrewyn (SP.A) ontkent de problemen niet, maar benadrukt dat de schuld niet bij de stad ligt. "Iedereen is geschrokken van de werken omdat er zoveel verwijderd is. Wij waren zelf ook enorm verbouwereerd, verrast en ontgoocheld over hoe ze daar te werk gingen", zei de schepen, zelf ook een Heulenaar. "Wij hebben op alle momenten heel duidelijk gemaakt wat wel en niet kon. In het bestek al gaven we mee hoe de aannemer mocht rijden doorheen het park. Daarin staat dat de bomen in slechte conditie zijn door overstromingen. Daarom wordt er enkel op de paden gereden, indien daarvan wordt afgeweken worden er platen geplaatst om te vermijden dat er schade komt aan de wortels. De aannemer moest alle mogelijke maatregelen nemen om de bestaande bomen te beschermen. We hebben daar elke dag toezicht op gehouden. We hebben telkens bijgestuurd, gezegd wat niet goed zat en een pv opgesteld. Achter onze rug zijn er inderdaad zaken gebeurd die niet door de beugel konden, maar dat kan je ons niet verwijten", besluit hij. Het is nu aan de aannemer om te reageren op de pv van de stad en een plan op te stellen om de onnodig vernielde natuur te herstellen. Al kan dat natuurlijk maar tot op zekere hoogte. Sommige zaken zijn onherstelbaar beschadigd. Matti Vandemaele was in elk geval niet tevreden met het antwoord van de schepen. "Als uw manier van toezichthouden niet werkt, dan moet u daar iets aan veranderen. Ga voor mijn part drie keer per dag langs", besloot hij.