Door de coronamaatregelen was de traditionele viering aan het beeld van de maagd van Vlaanderen enigszins anders. Geen toeters en bellen, geen randanimatie, geen vlaggen rond het beeld, geen bar en vooral een afgebakende zone met de stoelen ver genoeg uit elkaar. De inhoud van het jaarlijks programma bleef wel hetzelfde: speechen van de burgemeester en de Vlaamse minister-president, de bloemenhulde, de uitreiking van de Groeningeprijs en het zingen van de Vlaamse Leeuw.
...

Door de coronamaatregelen was de traditionele viering aan het beeld van de maagd van Vlaanderen enigszins anders. Geen toeters en bellen, geen randanimatie, geen vlaggen rond het beeld, geen bar en vooral een afgebakende zone met de stoelen ver genoeg uit elkaar. De inhoud van het jaarlijks programma bleef wel hetzelfde: speechen van de burgemeester en de Vlaamse minister-president, de bloemenhulde, de uitreiking van de Groeningeprijs en het zingen van de Vlaamse Leeuw. Minister-president Jambon blikte in zijn toespraak terug op de voorbije maanden. Hij toonde zijn medeleven met de mensen die vrienden of familieleden hebben verloren aan het virus en bracht hulde aan de Vlamingen die zijn blijven werken tijdens de crisis, niet alleen de mensen in de zorg, maar ook de "minder zichtbare helden" zoals de vuilnisophalers, kassiersters en buschauffeurs. Jambon waarschuwde dat de crisis nog niet voorbij is en het "ergste economische leed" wellicht nog moet komen. Toch heeft Vlaanderen volgens hem de troeven en het doorzettingsvermogen om de crisis te boven te komen. Maar Jambon deed ook een oproep aan alle Vlamingen. "Ik doe een beroep op u - jong en ouder, werknemer en werkgever, ambtenaar en zelfstandige -: laten we allemaal schouder aan schouder staan, samen onze rug rechten. Niet enkel om onze slabakkende economie weer op een hoger toerental te krijgen. Maar zeker ook om onze maatschappelijke weefsel en onze Vlaamse natie mee vorm te geven". Jambon verwees nog naar het feit dat de Vlaming in het verleden vaker crisissituaties heeft overwonnen. "Als Vlamingen kregen we het vaak en hard te verduren. Maar telkens weer overwonnen we rampspoed, rechtten we onze rug en grepen kansen. Ook nu en morgen zullen we slim moeten zijn. En sterk", aldus nog Jambon. Daarna kwam de bloemenhulde aan alle Kortrijkse verenigingen en het uitreiken van de Groeningeprijs door de Vlaamse minister-president. "Deze prijs gaat naar een persoon, groep of organisatie die het Vlaams karakter in de Groeningestad benadrukt. Het Nederlands, originaliteit en inventiviteit in de naamgeving vormen de bepalende eigenschappen waarmee uitbaters/zaakvoerders een gooi kunnen doen naar die prijs, een naar de Guldensporenslag lonkend kunstwerk van de hand van Arne Vanneste", duidt de voorzitter van de jury Frans Debrabandere. De eer viel te beurt aan de Maakkamer, een bedrijfje dat creatief is met textiel. Fleur Sintobin kreeg de prijs uit handen van Jan Jambon. Zaterdag is er animatie langs de Leieboorden en op 12 juli Kortrijk Gordelt met start aan de Broeltorens.(Belga/PVH)