De heraanleg van Boezinge staat op de agenda. Recent organiseerde het stadsbestuur daaromtrent een informatiemarkt in de deelgemeente. "Inspraak en communicatie juichen we toe", zei Boezingenaar Jan Laurens (CD&V). "Maar we waren dus op zijn minst op onze hoede bij de aankondiging van de infomarkt over de heraanleg doortocht Boezinge. Het startte met een valse noot. Enkel de mensen langs het traject werden uitgenodigd, andere inwoners en zelfs de gemeenteraadsleden werden in eerste instantie vergeten. Persoonlijk heb ik het moeten horen op café. Na mijn mail naar mevrouw Talpe en meneer Goudeseune kreeg de Raad alsnog een uitnodiging en werden via pers en lokale handelaars alle inwoners van Boezinge uitgenodigd."
...

De heraanleg van Boezinge staat op de agenda. Recent organiseerde het stadsbestuur daaromtrent een informatiemarkt in de deelgemeente. "Inspraak en communicatie juichen we toe", zei Boezingenaar Jan Laurens (CD&V). "Maar we waren dus op zijn minst op onze hoede bij de aankondiging van de infomarkt over de heraanleg doortocht Boezinge. Het startte met een valse noot. Enkel de mensen langs het traject werden uitgenodigd, andere inwoners en zelfs de gemeenteraadsleden werden in eerste instantie vergeten. Persoonlijk heb ik het moeten horen op café. Na mijn mail naar mevrouw Talpe en meneer Goudeseune kreeg de Raad alsnog een uitnodiging en werden via pers en lokale handelaars alle inwoners van Boezinge uitgenodigd.""De informatiemarkt dan. Samen met heel veel Boezingenaars trok ik daar vol verwachtingen naar toe en dacht daar enkele ontwerpideeën te zien", vervolgt Laurens. "Dit stond toch zo op de uitnodiging. Maar van ideeën was geen sprake. Enkel het afgekeurde ontwerp van de vorige bestuursploeg en veel foto's met evenveel kasseien hingen uit aan één infozuil. De tweede zuil was identiek aan de eerste. Door deze manier van werken werd de infomarkt herleid naar een discussie voor of tegen kasseien en dat was op zijn minst een gemiste kans. Inspraak werd die avond ook niet echt aanvaard. Meer nog: het ontwerp met kasseien werd met hand en tand verdedigd door de aanwezigen in naam van het stadsbestuur. Inbreng werd zelfs onbeschoft beantwoord. Mijn vraag om te onderzoeken of een apart fietspad mogelijk was werd figuurlijk direct naar de prullenbak verwezen.""Na de vele reacties die we mochten ontvangen na de mislukte infomarkt hebben we besloten om een bevraging te doen bij de inwoners, anoniem, geen rijksregisternummers of dergelijke. En ja, de onze was misschien minder professioneel, maar de onze kost de burger geen cent en onze facebookpost is ook niet gesponsord. Verder heeft onze manier van werken wel een juister beeld van wat Boezinge en haar inwoners willen of niet willen: we bedeelden de Diksmuidseweg en haar zijstraten met onze enquête formulieren. Om een beeld te krijgen van het traject, haalden we de formulieren van de Diksmuidseweg anoniem op met een brievenbus en konden de andere mensen hun brief in onze persoonlijke bus deponeren. Deze manier van werken was een enorm succes. De maandag van ophaling lagen de enquête formulieren klaar bij de mensen en liefst 75 % van de Diksmuidseweg konden we op deze manier bereiken. Als dit geen juist beeld schetst dan weet ik het niet meer. Maar ook de inbreng van de zijstraten was meer dan behoorlijk.""De resultaten zijn dus zeker interessant. Zo blijkt 61 % van de respondenten tegen de kasseien te zijn", gaf Jan Laurens mee. 13 % is voor kasseien en het voorgestelde ontwerp. 24 % is dan weer voor een combinatie, bijvoorbeeld kasseien op de parkeerplaatsen of nog een strookje voor de kerk. 2 % had geen mening. Verder kwamen er veel ideeën terug: snelheidremmers in Ravestraat, trajectcontrole in het dorp, een polyvalent Katspel dat de activiteiten van de kermis, koers en rally niet hypothekeert, uitbreiding van zone 30, eenrichtinsverkeer in de Schoolstraat, geen niveauverschillen, genoeg parkeerplaatsen en zeker bij de handelaars, minder brede voetpaden...""We hopen dat jullie deze overwegingen zullen meenemen in jullie ontwerp. Wij willen dus met plezier positief meewerken aan een resultaat voor een tevreden Boezinge. Maar we hopen vooral dat jullie de beginnersfouten nu achter de rug hebben en op een betere, meer professionele manier zullen communiceren met de burgers", besloot Jan Laurens."De bewoners van het projectgebied werden per brief uitgenodigd, daarnaast werd op hetzelfde moment een persbericht verstuurd waar we alle Boezingenaren uitnodigden", antwoordde schepen Ives Goudeseune (SP.A). "Waar u een afgekeurd ontwerp van uw eigen bestuursploeg uit de vorige legislatuur hebt zien hangen, is mij alsnog een vraagteken. Enkel het ontwerpplan van de nieuwe riolering in Boezinge, een plan dat nog nergens is goedgekeurd was bij de ontwerper van het studiebureau om wat duiding te geven van waar tot waar de rioleringswerken zouden uitgevoerd worden wanneer daar vragen over waren. En inderdaad: de twee zuilen werden identiek opgemaakt om het personeel en mezelf op twee plaatsen de kans te geven zoveel als mogelijk uitleg te geven over wat er te zien was. Zo kon je ook te weten komen dat er verschillende materialen kunnen gebruikt worden zoals mozaïekjes, kasseien, Portugese graniet of asfalt.""Dat de kasseien over de tongen ging was zeker geen gemiste kans en alle opmerkingen werden genoteerd", vervolgde Goudeseune. "Zo tel ik meer dan 50 bemerkingen die opgenomen werden in het verslag van deze avond. Dus we gaan inderdaad verder op de ingeslagen weg om hier in deze voor Boezinge en zijn bewoners ruim inspraak te organiseren. Alle voorstellen zijn welkom en zelf zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee te denken waar het naartoe kan en moet gaan. Dus naast de bemerkingen van de infomarkt, de ruime enquête, de inbreng van de werkgroep Boezinge 2020 worden ook de bevindingen uit uw gedane bevraging meegenomen ter bespreking bij opmaak van het ontwerp." (TOGH)