4.000 Ieperlingen vulden bevraging ‘Kvraagetaan…’ in

De bevraging ‘Kvraagetaan aan…de Ieperlingen’ werd zondag afgesloten. 4.000 Ieperlingen vulden de enquête in, van wie een derde in de deelgemeenten woont. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) nodigde de raadsleden uit op een toelichtingsvergadering over de bevraging, maar ging niet in op de vraag van CD&V over de oprichting van een speciale begeleidingscommissie.

© TOGH

De bevraging omtrent ons bestuursakkoord is sinds gisteren officieel afgesloten”, deelde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) mee. “We telden in totaal meer dan 4000 deelnemers, waarvan even veel digitaal als op papier werden ingevuld. We mogen spreken van een groot succes, bijna 14% van de Ieperlingen ouder dan 16 jaar hebben deelgenomen, één derde kwam uit de deelgemeenten.”

“De duizenden antwoorden zullen in de loop van april met zorg en objectief verwerkt worden volgens een daartoe uitgewerkt draaiboek”, vervolgde Talpe. “Wij zijn als ploeg in ieder geval bijzonder dankbaar voor de massale inbreng en betrokkenheid van de Ieperlingen. Er werd een schat aan informatie en tips aangeleverd in de rubriek open vraag, gaande van kleine bekommernissen maar evenzeer bevlogen dromen die onze stad mee vorm kunnen geven in de toekomst.”

Miet Durnez (CD&V) was wel op haar hoede over de verwerking van de resultaten. “Het bestuur schrijft in het bestuursakkoord veel belang te hechten aan betrokkenheid en dialoog”, aldus Miet Durnez. “We vragen hen dan ook transparant te communiceren. Zo hoorden we dat een schepen informeel mensen aanraadt om zo veel mogelijk voor sport te stemmen, omdat dan meer middelen naar sport zouden gaan. Wij zien recht op informatie als voorwaarde om tot dialoog te komen. Om transparantie te verzekeren stellen we voor dat er een begeleidingscommissie zal samengesteld worden die de gemeenteraad zal informeren over de gedetailleerde resultaten en de representativiteit van de gevoerde bevraging. We stellen voor dat deze begeleidingscommissie samengesteld wordt door een vertegenwoordiger van elke partij en het bevoegde lid van het schepencollege.”

“We begrijpen dat jullie net als ons, en ongetwijfeld heel wat andere Ieperlingen, zeer nieuwsgierig zijn naar de resultaten, naar de mening van de Ieperlingen”, aldus Emmily Talpe. “Zoals we ook vooraf hebben aangekondigd, zullen we na het afwerken van de analyse communiceren over de resultaten naar de Ieperling toe maar ook naar jullie, leden van de gemeenteraad. Het oprichten van een begeleidingscommissie is evenwel niet aan de orde. Vooreerst betreft het de verwerking van cijfermatige gegevens waar een commissie geen meerwaarde aan kan leveren en het overgrote deel overigens softwarematig automatisch en accuraat gebeurt. Ten tweede behelst de bevraging de bestuursnota, de intenties van de nieuwe meerderheid. Wat we wel inplannen, is een toelichtingsvergadering voor alle gemeenteraadsleden waar we dieper zullen ingaan op de analyse en de resultaten zullen presenteren. De datum hiervan wordt nog gecommuniceerd.”

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.