38 West-Vlamingen leggen eed af in Vlaams Parlement en Kamer: Kurt Ravyts is opvallendste debutant

Kurt Ravyts is de opvallendste debutant: "Ik was zelfs niet van plan om deel te nemen aan deze verkiezingen..." © Davy Coghe
Olivier Neese
Olivier Neese Editieredacteur Brugsch Handelsblad Brugge - Torhout

“Ik zweer de grondwet na te leven.” De 38 West-Vlaamse verkozenen leggen hun eed af: vandaag, dinsdag, 22 in het Vlaams Parlement, donderdag 16 in de Kamer. Voor 15 is het hun absolute en vaak onverwachte debuut in Brussel, zoals voor Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “Ik was zelfs niet van plan om deel te nemen aan deze verkiezingen…”

“Kijk, ik draag nu zelfs een hemd”, lacht Kurt Ravyts, terwijl hij poseert voor onze fotograaf. “Vroeger had ik er ook wel in mijn kast hangen, maar ik durfde heel geregeld een Stevaertje te doen: een T-shirt onder mijn blazer. Onze immer stijlvol geklede voorzitter Tom Van Grieken vroeg me of ik toch regelmatiger een meer klassieke outfit wil dragen. Hij zorgde er dus voor dat Deleye er een zeer goeie klant bij heeft.” (lacht)

Alle zweem van racisme moet uit onze partij

Ook donderdag mag het hemd uit de kast. Dan legt de 51-jarige Vlaams Belanger de eed af in de Kamer. Onverwacht, niet in het minst voor hemzelf. “Ik was eigenlijk zelfs niet van plan om op de lijst te staan, maar Wouter Vermeersch bleef maar aandringen om op de derde plaats te staan… Dat ik verkozen raakte, was een complete verrassing. Drie zetels in de Kamer halen: daarvoor hadden we 15 procent nodig. In oktober was ik als Zuienkerkenaar nog lijsttrekker op de provinciale lijst in het district Oostende-Ieper, omdat we toen dachten dat we het in Brugge niet meer zouden halen… Nooit gedacht dat we 20 procent én vier zetels zouden halen.”

Heeft u, net herverkozen in de provincieraad, getwijfeld om dit nationale mandaat op te nemen?

Kurt Ravyts: “Als je uiteindelijk op de lijst staat en campagne voert, kan je het niet maken om je kiezers in de steek te laten. Toch was het met enige aarzeling. Het mandaat in de provincieraad was combineerbaar met een andere job. Nu moet ik mijn statuut van Vlaams parlementair medewerker beëindigen, voor een stuk toch wel onzekere stap. In de twintig jaar dat ik er zetelde, leerde ik veel mensen van de administratie kennen, raakte ik bevriend met politici van andere partijen… Het cordon sanitaire is mij vreemd. Ik mocht de moties van de meerderheid mee ondertekenen. In de provincie was men hoffelijk en correct. Dat zal ik missen.”

Om het cordon te doorbreken kijkt Vlaams Belang naar de andere partijen. Draai de vraag eens om: wat kan Vlaams Belang doen om het cordon te doen sneuvelen?

“Er wordt me altijd gezegd: Kurt, jouw manier van aan politiek doen is helemaal anders dan sommigen anderen in je partij. Ik werk op het dossier, ga me zelden of nooit te buiten aan harde taal, scheldpartijen of aanvallen op de man. Kortom: de stijl moet aangepast worden. En die evolutie is onder Tom Van Grieken heel sterk ingezet. Twee: alle zweem van racisme moet uit ons programma en optreden. Kritiek op de islam moet kunnen, als dat op een convenabele en intellectuele manier onderbouwd is. En drie: de nostalgie naar het nationalisme uit de twintigste eeuw, in al zijn variëteiten, moet weg. We hebben nood aan een eigentijds, inclusief nationalisme. Waarbij nieuwkomers gerust kunnen komen, op voorwaarde dat ze Vlaming onder de Vlamingen worden. Daar leggen wij de lat hoger dan de andere partijen. Wij vinden dat ze moeten assimileren. Kijk: toen mijn familie begin de twintigste eeuw zoals zoveel Vlamingen naar Detroit verhuisde, waren ze in één generatie tijd veramerikaniseerd. Ze waren niet meer bezig met Club of Cercle Brugge, maar met football. Als Galatasaray nu tegen een Belgische ploeg speelt, zitten de tribunes vol met Belgisch-Turkse inwoners, van de vierde of vijfde generatie. Ze gaan nog op in hun Turkse identiteit. Niemand kan me dat uitleggen.”

Wat vindt u van de reactie van uw collega Dominiek Sneppe, die het homohuwelijk en -adoptie een brug te ver vindt?

“De holebirechten zullen we op geen enkel moment terugschroeven. Die zijn verworven. Mensen moeten leren dat er een partijprogramma én een evolutie is. We zijn nu een moderne partij, in een geseculariseerde samenleving. De meerderheid van de Vlamingen denkt niet langer vanuit een religieus mensbeeld.”

Wordt het een heikel punt voor Vlaams Belang, dat er mensen verkozen raakten die de partij misschien liever niet had?

“Nieuw verkozen mensen zullen sterk begeleid moeten worden. Ik ben straks de tweede oudste van onze Kamerfractie. Als partijsoldaat sta ik paraat om daarbij te helpen. Zelf heb ik nooit mediatraining gevolgd en altijd een goeie relatie met de pers gehad. Vooraleer ik in de politiek stapte, kwam ik als heemkundige al in contact kwam met de pers. Een voordeel.”

Na al die tijd op het provinciale en Vlaamse niveau: hoeveel voeling heeft u met het federale?

“Dat wordt wat studeren, dat kan niet anders. Dinsdag legt de partij vast wie in welke commissies zal zetelen. Ik heb mijn voorkeuren doorgegeven: bedrijfsleven, landbouw, wetenschap – denk maar aan de windturbines op zee -, volksgezondheid en leefmilieu en infrastructuur en mobiliteit. Kortom: commissies die zeer dicht aanleunen bij provinciale en Vlaamse thema’s waarin ik me de laatste jaren heb verdiept.”

Vlaams Belang wil tegen 2024 de provincies afschaffen en pleit voor een Vlaamse republiek. Ironisch genoeg zijn dat de twee niveaus waar u vertegenwoordiger was/bent.

“Het is niet omdat we vragen hebben bij de zin van de Belgische constructie, dat we er niet zouden zetelen. We gaan onze separatistische overtuiging communiceren. Het communautaire zal altijd een rode draad doorheen al onze wetsvoorstellen zijn. En ik ben nog altijd overtuigd dat de provincieraad als politiek orgaan op de schop moet. De provincies werden beperkt in hun doen en laten, en daardoor zijn de agenda’s bijzonder dun en irrelevant. Een stukje bos aankopen voor het Tillegembos: hoe kan daar discussie over zijn? Een vergunning voor bufferbekkens: wie kan daar tegen zijn? Dan ben ik tevreden dat ik naar een raad kan waar er wel sterk gedebatteerd wordt.”

Wat u als amauteur-historicus allicht zal plezieren: u wordt de allereerste Zuienkerkenaar in de nationale politiek.

“Dat argument gebruikte ik ook tijdens mijn campagne aan de deuren: jullie krijgen de unieke kans om een dorpsgenoot in Brussel te krijgen. Maar daar waren maar 50 mensen voor te vinden. (lacht) Opnieuw waren de voorkeurstemmen in mijn eigen dorp heel beperkt, een reden waarom ik in 2012 niet verkozen raakte en vorig jaar niet meer deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Om in Zuienkerke stemmen te halen, moet je er ook overdag aanwezig zijn. Ik kom er enkel om te slapen. Dat is mijn probleem. Ik ben ook geen volksfiguur, die uren op café zit of zich in het verenigingsleven onderdompelt. Ik hoop me wel als Kamerlid te kunnen ontbolsteren, zodat er in 2024 weer verkiezingen in ons dorp zijn. Bij het schepencollege heb ik al een gesprek aangevraagd. Wie weet kan ik iets betekenen voor Zuienkerke in Brussel. Dan denk ik aan de onevenwichtige bijdrages die gemeenten moeten betalen voor de hulpzones.”

Opvallend: u zegt dat de stap naar de nationale politiek ook voor uw gezondheid een goede stap zal zijn.

“De voorbije twee maanden ben ik acht kilo kwijt door gezondheidsproblemen. De oorzaak is deels genetisch, maar het komt ook door slechte eetgewoonten en stress. Dat laatste zet zich bij mij op enkele organen die minder goed beginnen te functioneren. Dringende actie was nodig, waardoor ik nu een heel streng dieet volg en medicatie moet nemen. Bij dit nationale mandaat is er iets meer vrijheid om dit persoonlijk in te vullen. Dat wil niet zeggen dat ik het rustiger aan zal doen. Fractieleidster Barbara Pas mag op beide oren slapen. Er liggen trouwens al 14 schriftelijke vragen klaar om donderdag meteen na mijn eedaflegging in te dienen. Door zo snel en zo veel te vermageren passen mijn kleren niet meer. Ook daardoor heeft Deleye er een zeer goeie klant bij.” (lacht)

Ook zij beleven hun vuurdoop

Naast Kurt Ravyts debuteren nog 14 West-Vlaamse politici in Brussel: nog 8 in de Kamer en 6 in het Vlaams Parlement. Elk gaan ze de uitdaging op de hoogste politieke niveaus van het land aan met een eigen ambitie. Een overzicht.

KAMER

Wouter Vermeersch: Vlaams Belang – Kortrijk

“Als handelsingenieur wil ik me vastbijten in de begroting en het socio-economische. En ook de transmigratieproblemen en grenscriminaliteit bovenaan de agenda krijgen.”

Nathalie Dewulf: Vlaams Belang – Izegem

“Vanuit mijn beroepservaring bij bpost wil ik de participatie van de federale overheid in overheidsbedrijven van nabij opvolgen.”

Dominiek Sneppe: Vlaams Belang – Zedelgem

“Als verkozene uit een plattelandsregio wil ik ook op het federale niveau de belangen van onze landbouwers verdedigen.”

Yngvild Ingels: N-VA – Menen

“Aan de Nederlandse en Duitse grens boekten we goeie resultaten, en nu moeten we dringend werk maken van de strijd tegen de criminaliteit aan de Franse grens.”

Kathleen Verhelst: Open VLD – Zedelgem

“Ik wil er wel mee voor zorgen dat politiek concreet dingen aanpakt en verandert. Niet eindeloos babbelen, maar gewoon doen en stap voor stap verandering creëren.”

Melissa Depraetere: SP.A – Harelbeke

“Onrechtvaardigheden blootleggen en oplossingen zoeken die in het belang zijn van de mensen in plaats van de lobby. Zoals ik eerder al deed in het F35-dossier.”

VLAAMS PARLEMENT

Maaike De Vreese: N-VA – Brugge

“Mijn opgedane expertise op het kabinet van Theo Francken over veiligheid en migratie wil ik verder doortrekken op het Vlaamse niveau.”

Immanuel De Reuse: Vlaams Belang – Roeselare

“Als OCMW-raadslid spreekt het sociale me automatisch heel erg aan. En alles wat met cultuur en erfgoed te maken heeft geniet mijn volste interesse.”

Frieda Deschacht: Vlaams Belang – Oostende

“Gezins-, bejaarden-, gehandicapten- en jeugdbeleid liggen me na aan het hart, net zoals toerisme en cultuur en de immigratie- en veiligheidsvraagstukken.”

Carmen Ryheul: Vlaams Belang – Kortrijk

“Ik wil me zoveel mogelijk onder onze mensen bewegen en luisteren wat er bij hen leeft en het ‘Vlaams Belang nieuwe stijl’ verder vorm geven in het parlement.”

Loes Vandromme: CD&V – Poperinge

“Het is mijn bedoeling om als pedagoog de stem van de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de docenten, de directeurs te vertegenwoordigen in Brussel.”

Kurt Vanryckeghem: CD&V – Waregem

“Mijn rugzak aan lokale ervaring meenemen en zo mijn steentje bijdragen bij de bevoegdheden die het dichtst aanleunen bij het lokale niveau en dus bij de burger.”

Maxim Veys: SP.A – Kortrijk

“Als bouwvakker die daarna op het kabinet van Kortrijkse schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene terechtkwam, spreekt het sociale woonbeleid me erg aan.”

Jeremie Vaneeckhout: Groen – Anzegem

“Vlaanderen moet werk maken van een landbouw die leefbaar is voor de landbouwer. En streven voor een betere zorg voor ouderen en mensen met een beperking.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.