37,4 miljoen euro investeringen in meerjarenplan Poperinge

Redactie KW

Vroonhofsite, Gasthof De Kring, stadsschaal, Gasthuiskapel, chiroheem Reningelst, een parking in Roesbrugge, vrachtwagenparking op het bedrijventerrein, stationsomgeving, doortrekking Ring, baseballveld… Het meerjarenplan van Poperinge heeft heel wat investeringen in petto. Inkomsten komen er dan weer met onder meer de verkoop van het Sint-Michielscomplex en het oud-gemeentehuis van Proven.

Op maandag 23 december staat de goedkeuring van het meerjarenplan van de stad en het OCMW en van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter 2020-2025 op de agenda van de gemeenteraad. Het is een lijvig document van 264 pagina’s geworden, goed voor 26 miljoen euro aan investeringen.

De Vroonhofsite en Gasthof De Kring worden de komende zes jaar de grootste investeringen. “Het belang van de ontwikkeling van de Vroonhofsite is nauwelijks te onderschatten. Tegen de zomer van 2020 is het masterplan (72.418 euro) klaar”, zegt burgemeester Christof Dejaegher. “In de komende jaren volgen de opmaak van een archeologische nota en een vooronderzoek (20.000 euro in 2020/2021), een ontwerp voor de herinrichting van het openbaar domein (35.000 euro in 2021), de (al dan niet gedeeltelijke) afbraak van de gebouwen (350.000 euro in 2021/2022), het archeologisch onderzoek zelf (200.000 euro in 2022/2023), de opmaak van een ontwerp voor de bouw van de academie en/of de podiumzaal (225.000 in 2023/2025), de heraanleg/openlegging van (een deel van) de Vleterbeek en de herinrichting van het openbaar domein (350.000 in 2024). Gasthof De Kring wordt een evenementenzaal (met leskeuken en cafetaria) en een huis voor de verenigingen (aankoop en renovatie: 1.250.000 euro in 2020/2021) waarna het dienstencentrum verkocht wordt (+160.000 euro in 2021).”

Stadsschaal

Op de site stadsschaal/hopmuseum worden de cafetaria en het sanitair gerenoveerd en krijgt het gelijkvloers van het museum een upgrade (300.000 euro in 2020/2022). Vanaf 2021 wordt een visie ontwikkeld over de toekomst van de hele site (incl. museale invulling, 35.000 euro). “Op termijn is het de bedoeling dat de volledige toeristische dienst een onderkomen vindt op de site, en niet langer in de kelder van het stadhuis”, zegt schepen van Toerisme Marjan Chapelle. “Daardoor zijn er ook meer mogelijkheden om het te organiseren als bezoekerscentrum. De stad investeert ook in de aanleg van een camperplaats voor mobilhomes (170.000 euro in 2021 met 80.000 euro subsidie) en de verdere uitbouw van de gratis uitleendienst, onder andere met extra podiumelementen en herbruikbare bekers.”

De renovatie van de Gasthuiskapel/Rode Kruis wordt voortgezet: zwambestrijding en pleisterwerk (62.000 in 2020 met 27.000 subsidie in 2021), nieuw sanitair gebouwtje (280.000 in 2020/2022) en de opmaak van een ontwerp voor de renovatie van het interieur (40.000 in 2021).

Voor de uitbouw van de vrijetijdsinfrastructuur in de deelgemeenten werd een dorpenplan opgemaakt. “Het dorpenplan voorziet in Reningelst een verhoogde toelage voor vzw De Fietseling (15.000 per jaar), een restauratiepremie voor vzw De Fietseling (22.614,84 in 2020), renovatie van het Chirogebouw (250.000 in 2021/2022), de opmaak van een ontwerp voor de restauratie van de aangekochte bouwvallige gebouwen bij OC Rookop (40.000 in 2021) en visievorming rond de site oud-gemeentehuis/basisschool”, zegt burgemeester Christof Dejaegher. “In Proven staan de verkoop van het oud-gemeentehuis (+125.000 in 2021) en de brandweerkazerne (+75.000 in 2022) gepland, alsook de renovatie van het socio-cultureel centrum (500.000 in 2021/2024). De inrichting van een buurtsalon in OC De Bampoele Krombeke kost 100.000 euro (2020). In Roesbrugge gebeurt een opwaardering van OC Karel De Blauwer (235.000 in 2021/2023), wordt extra parking aangelegd bij de kerk (465.000 in 2020/2023) en is er een investeringstoelage voor de schutters (30.000 in 2023/2024). Het ontwerp voor de ombouw van kapel tot OC in ‘t Vogeltje kost 60.000 euro (2023/2024). In Abele wordt de speelplaats van OC d’Hoge Schole overkapt (150.000 in 2022).”

Op economisch vlak staat de eerder aangekondigde fusie van CVBA Sappenleen en vzw Centrummanagement in de steigers. “We kopen en renoveren ook twee bedrijfspanden in de Gasthuisstraat. (360.000 in 2020 met 160.000 subsidie in 2021)”, zegt Christof Dejaegher. “De bedoeling is om die dan te verhuren aan jonge starters aan verlaagde huurprijzen. “Verdere economische stimuli zijn er door de uitbouw van de digitale stadspas (45.000 in 2020) en een vereenvoudigd reglement in de strijd tegen leegstaande panden (75.000 euro jaarlijks). Op het bedrijventerrein vermindert een vrachtwagenparking de overlast (160.000 in 2020/2021) en er wordt geïnvesteerd in ‘economische’ RUP’s. Dat gaat onder meer om de eventuele uitbreiding van Sappenleen en Ieperseweg, gedeeltelijke herziening van RUP Ieperseweg, RUP zonevreemde bedrijven.”

Naast de vernieuwing van de dorpskernen van Reningelst en Haringe worden een reeks straten vernieuwd, wegen opnieuw geasfalteerd, voetpaden heraangelegd en gaat extra aandacht naar een kwaliteitsvol en duurzaam groenbeheer. “Haringe krijgt een nieuwe dorpskern (70.000 ereloon in 2020, 1.634.000 euro voor de werken in 2020/2021 met een subsidie van 416.000 in 2021). De dorpskernhernieuwingen van Sint-Jan-ter-Biezen (ontwerp 50.000 in 2021/2024 en uitvoering 400.000 in 2023), Krombeke (ontwerp 150.000 in 2023/2025) en Ouderdom (30.000 in 2023) worden voorbereid”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Notebaert. “Het openbaar domein van de Bellewijk en Havermuis ondergaat een volledige facelift (3,6 miljoen in 2020/2022 met 2,37 miljoen subsidie). Volgende wegen- en rioleringswerken zijn gepland: Europalaan (1,38 miljoen in 2020/2022 met 462.000 subsidie in 2022), O.-L.-V.-Kruisstraat (140.000 in 2021), St.-Bertinusstraat en Diepemeers (1.470.000 in 2020/2023), Tien Geboden en Bachtewegel (320.000 in 2021/2022) en ontwerp Vaux-sous-Chèvremont en L. Maekeblydestraat (80.000 in 2023/2025). Volgende wegen en pleinen worden aangepakt: nieuwe toplaag tussen Steenvoorde- en Moenaardestraat (27.000 in 2020), vervanging betonplaten Trappistenweg (100.000 in 2020), nieuwe voetpaden (1 miljoen, 2020/2024), asfaltering landelijke wegen (2,5 miljoen, 2020/2024) en Prof. Dewulfstraat tussen Nieuwstraat en de ring (550.000 in 2021), Watouplein (366.000 in 2022/2023), Kleine Markt Watou (224.000 in 2022/2023) en extra parking Douvieweg (105.000 in 2020/2021).”

37,4 miljoen euro investeringen in meerjarenplan Poperinge

Het Sint-Michielscomplex (+240.000 in 2025) en huizen in de Baron Mazemanlaan, Pottestraat en op het Alexisplein worden verkocht (+583.000 in 2020). De renovatie van het Weeuwhof wordt opgestart (ontwerp: 50.000 in 2020/2021, 200.000 in 2024/2025), de parking bij de stedelijke werkplaatsen kost 315.000 euro (2020) en het cameranetwerk wordt verder uitgebouwd (15.000 in 2020 en 2021, 20.000 in 2022).

De stad investeert in de vergroening en de verhoging van de belevingswaarde van het openbaar domein (40.000 voor bloembakken in 2021): jaarlijkse kostprijs van 355.000 euro. Er gebeurt een graduele vergroening van de begraafplaatsen (jaarlijks 108.000 euro, investering in deelgemeenten en Rekhof van 250.000 in 2020 en van 700.000 in Ter Ruste in 2020/2021). Krombeke (358.000 in 2020/2024) en Proven (208.000 in 2020/2021) krijgen een nieuwe begraafplaats.

Op het vlak van mobiliteit ontwikkelt de stad een coherente visie op buurt- en voetwegen, bereidt de ombouw van de stationsomgeving tot een mobiliteitsknooppunt voor (390.000 in 2020/2023 voor stationsomgeving en 235.000 in 2021 voor aankoop van de oude spoorwegbedding), finaliseert het gemeentelijk mobiliteitsplan (15.000 in 2020) en start een dossier op voor de uitbreiding van de ring (50.000 in 2023/2025). “Er komt een update van het parkeerbeleid met een geactualiseerd reglement, digitale parkeerkaarten en sms-parkeren”, zegt Marjan Chapelle. “Duurzame verplaatsingen worden aangemoedigd met onder andere fietsherstelpalen (5.000 in 2022), een mobiele fietsenstalling (20.000 in 2020), extra fietsenstallingen (jaarlijks 5.000), schuilaccommodatie (18.000 in 2020/2025). Infrastructureel verbeteren duurzame verplaatsingen dankzij de aanleg van fietspaden (Poperinge-Westouter: verwerving en pachtvergoeding 59.500 in 2020/2021 en aanleg 70.000 in 2023/2024) en zachte verbindingen, zoals voetweg 54 met 40.000 in 2020, Bachtewegel, Bommelbilk-Koestraat (40.000 in 2022, Zilvertorens-Poort tot Poperinge (15.000 in 2021).”

37,4 miljoen euro investeringen in meerjarenplan Poperinge

Poperinge engageert zich ook om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030 te halen. Qua afvalbeleid wordt overgeschakeld van zakken naar containers in 2021. Landbouw focust op stimuli voor de hopteelt, erosiebestrijding en ondersteuning van de omschakeling naar een duurzame en innovatieve landbouw. “We plannen de aanleg van een bufferbekken in de industriezone die ook kan dienen voor de irrigatie voetbalvelden op de sportzone”, zegt Kris Notebaert. “Daarvoor kunnen we immers gebruik maken van het gezuiverd afvalwater van de nieuwe fabriek van Aviko.”

Poperinge gaat ook voor een inclusief beleid. “Het OCMW organiseert, in samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, een GBO”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe. “Het GBO staat in functie van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en moet de onderbescherming van alleenstaande ouders, multiprobleemgezinnen, personen van vreemde origine en landbouwers tegengaan. Armoedebestrijding focust op een lokale aanpak van de dak- en thuisloosheid, zet in op toegankelijk werk en activering via trajecten ‘tijdelijke werkervaring’. De sociale cohesie in buurten en dorpen wordt versterkt door de uitbouw van buurtsalons in Roesbrugge, Watou en Krombeke, de buurtwerking van de Bellewijk en een decentrale werking van LDC De Bres via buurthulpinitiatieven. Er gebeuren voor 880.000 euro investeringen in woonzorgsite Proventier: renovatie badkamers (100.000 in 2022/2024), renovatie kamers en leefruimten (jaarlijks 25.000), vloeren zorgafdelingen (77.500 in 2021/2022), renovatie bistro (52.500 in 2020/2021), tuinen en terrassen Vlinderpark/Waterlelie (53.500 in 2020/2021) en een verhoging van de kwaliteit van de ouderenwoningen (jaarlijks 25.000).”

37,4 miljoen euro investeringen in meerjarenplan Poperinge

Poperinge ontwikkelt een woonzorgzone, dit is een geografisch afgebakend gebied rond Huize Proventier, LDC De Bres, eigen bejaardenwoningen en Belfort-site met verhoogde aanwezigheid van zorg- en dienstverlening in een toegankelijke omgeving met meer obstakelvrije voetgangersstroken op de zorgsite (100.000 in 2020) en op de Gasthuisparking (200.000 in 2021) en er is een herbestemming voor de ‘Floribel-site’ (+100.000 euro in 2021).

AGB De Kouter laat in 2020 een masterplan sportzone Poperinge opmaken (35.000) rond de toekomstige ruimtelijke invulling. Er is alvast 265.000 euro ingeschreven voor de aanleg van een baseballterrein (2022) en 400.000 euro voor de uitvoering van de eerste fase van het masterplan (mogelijk voor extra grondaankoop of aanleg kunstgrasveld). Het buitenschrijnwerk en het sanitair van de Maeke-Blydezaal worden vernieuwd (94.000, 2021). In Reningelst wordt de borstwering hersteld (12.000, 2020) en komen er twee nieuwe staantribunes (7.500, 2022).”

In totaal investeren stad en OCMW in de periode 2020-2025 samen voor bijna 37,4 miljoen euro (37.381.304 euro). “In hoofdzaak gaat dit om investeringen in wegen, gebouwen en andere infrastructuur”, zegt schepen van Financiën Ben Desmyter. “Er wordt hiervoor een te ontlenen bedrag van 24.280.000 euro voorzien. Het autonoom gemeentebedrijf De Kouter investeert 1.237.880 euro, gefinancierd via een investeringstoelage van de stad. Het financieel evenwicht wordt behaald en dit zonder het verhogen van de aanvullende gemeentebelastingen. Het beschikbaar budgettair resultaat zakt gedurende gans de planning nooit onder 1 miljoen euro en de geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt 782.837 euro in 2025, dit in functie van een evenwichtig financieel beleid dat voldoende ruimte laat voor toekomstige investeringen.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.