De Lijstermolen op de Rodeberg in Westouter is dringend aan restauratie toe. Er moet snel werk gemaakt worden van een restauratie omdat de molen dreigt in te storten met mogelijk verlies van de erfgoedwaarde als gevolg. Er is ook gevaar voor de openbare veiligheid. R...

De Lijstermolen op de Rodeberg in Westouter is dringend aan restauratie toe. Er moet snel werk gemaakt worden van een restauratie omdat de molen dreigt in te storten met mogelijk verlies van de erfgoedwaarde als gevolg. Er is ook gevaar voor de openbare veiligheid. Recent werden al een aantal werken uitgevoerd met een standaard erfgoedpremie om de veiligheid te verbeteren. "Dankzij de premie van 368.000 euro kan de molen nu volledig gerestaureerd worden en wordt ze opnieuw molenvaardig", vertelt minister Matthias Diependaele.Er wordt een nieuwe buitentrap geplaatst en de molenroeden worden herplaatst. Wat nog rest van de molen wordt zoveel als mogelijk opnieuw gebruikt en op ambachtelijke en traditionele wijze geïntegreerd. Het kruivlak wordt gestabiliseerd en de molenbelt - de kunstmatige heuvel rondom de molen - wordt hersteld. Het herstel van het kruivlak is noodzakelijk om de molen te kunnen draaien en kruien. Er worden keerwanden geplaatst om de molenbelt te herprofileren. Nadien krijgt de molenbelt een passende afwerking met een grasveld en omhaging in veldesdoorn. "Na de restauratie zal de gemeente de molen openstellen voor het publiek. Ze wil de molen toeristisch en educatief ontsluiten. Ze werkt daarbij samen met vrijwillige molenaars om de molen in werking te houden", besluit minister Diependaele. (TOGH)