Door Roger Marlier
...

Door Roger Marlier"We willen nog meer een sterke en bruisende gemeente met een eigen identiteit worden", zei burgemeester Simon Lagrange. "Er komen 33 miljoen euro investeringen, dat is het dubbele van het meerjarenplan van vijf jaar geleden. De gemeente krijgt nog meer slagkracht en zet in op dienstvaardigheid."Ook schepen van Jeugd en Cultuur Michael Vandemeulebroecke klonk bijzonder optimistisch. "Voor het aanleggen en bijsturen van een volwaardige jeugdsite is 1,22 miljoen euro uitgetrokken. De vrijetijdsinfrastructuur wordt vernieuwd. Het domein de Raveschoot, gelegen achter het kasteel van Olsene, wordt opgewaardeerd tot een aangename thuis voor de jeugdbewegingen KSA en Chiro, het jeugdhuis Sloef, de speelpleinwerking en de rugbyclub. Het domein aan het Ontmoetingscentrum in Olsene zal verder vernieuwd worden. Het Huis Meheus, ook in Olsene, zal met drie verdiepingen stijlvol ingericht worden als cultuurhuis, ook voor de Heemkundige Kring. De looppiste in Zulte krijgt verlichting en de zaal Guldepoort in Machelen, de ontmoetingszaaltjes van het Sociaal Huis, de speelterreinen en de buurtpleinen worden opgefrist."Olivier Peirs, schepen van Sport en Financiën, wil op termijn al de voetbalaccommodaties grondig hernieuwen. Dit gaat over de Waalmeers in Zulte en de voetbalterreinen van Machelen en Olsene. "Ook in de sporthal zal geïnvesteerd worden", verduidelijkt schepen Peirs. "De aanleg van een padelterrein is voorzien."De verbetering van de fietsinfrastructuur staat centraal. Het laatste ontbrekend stuk tussen Machelen en Olsene wordt aangelegd. Er zal ook een nieuwe fiets- en voetgangersbrug voorzien worden. Ook is in een zestal straten ingrijpende wegenwerken gepland. In overleg met de buurgemeente Kruisem komt er een uitbreiding van de industriezone Zaubeek."We dragen ook zorg voor ons waardevol erfgoed en denken aan de renovatie van Olsene Grot, een beheersplan rond de kerkomgeving in Machelen en een herbestemming voor de leegstaande kapel in Machelen", vult schepen Vandemeulebroecke aan.Voor de vernieuwing van het oude gedeelte van de gemeenteschool in Zulte is 2,8 miljoen euro voorzien. Het grootste gedeelte (70 procent) zal gerecupereerd worden via subsidies. "Veel aandacht gaat ook naar de dienstverlening voor kinderen", verklaarde Linda Detailleur als schepen van Kinderopvang. "We willen aan elke basisschool een groepsopvang uitbouwen voor peuters tot drie jaar." "Daarvoor is een deel van de renovatie van de gemeenteschool bestemd. De buitenschoolse opvang wordt uitgebouwd, ook door uitbreiding van het personeel en de capaciteit. Het terrein van Lys Yarns zal gedeeltelijk als zorgzone herontwikkeld worden. De bejaardenwoningen van het Sociaal Huis, die 40 jaar oud zijn, worden gerenoveerd en ook de woningen in het Moerbeekpark in Zulte worden aangepakt."De dorpskernvernieuwing en de werken in de site Lys Yarns, een failliet bedrijf dat jaren geleden werd aangekocht door de gemeente, worden in de komende vijf jaar de grootste projecten in de gemeente.Schepen van Financiën Olivier Peirs glunderde toen hij de laagste belastingdruk uit de regio uitvoerig kon toelichten. "We verlagen de personenbelasting, tegenwoordig met 7 procent al de laagste in de regio, tot 5,9 procent. De vaste milieubelasting van 30 euro per jaar, per gezin en bedrijf, valt volledig weg. De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden anderzijds opgetrokken naar 875, nog altijd de laagste van de regio. Er komt enerzijds wel een belasting op de eigendommen en anderzijds een mindere belasting op de inkomens. We beperken de nieuw op te nemen leningen tot 3 miljoen euro", besluit Peirs."We vinden enkele nieuwe belastingen verantwoord en nodig. Verantwoord omdat de opcentiemen op de onroerende voorheffing onder het gemiddelde blijven, de personenbelasting daalt tot het allerlaagste niveau en de milieubelasting verdwijnt. Daardoor worden wij fiscaal de meest gunstige gemeente van de regio. We vinden anderzijds enkele nieuwe belastingen, zoals op de eigendommen, nodig om in de toekomst te blijven investeren, de dienstverlening verder uit te bouwen en financieel gezond te blijven. Zonder bijsturing zouden wij onszelf in de schulden steken en dat is niet wenselijk. Ook kan elke buurt eenmalig aanspraak maken op een toelage van 5.000 euro. Daarmee mag men doen wat men wil", gaf burgemeester Lagrange tot slot nog mee.Het bestuur bereidt ook twee speciale vieringen voor. Er is eerst '100 jaar Roger Raveel', opgedragen aan de enkele jaren geleden overleden kunstenaar. Deze plechtigheid vindt plaats in de kapel in Machelen. Verder is er ook '600 jaar Machelen Gulde', dat passend zal gevierd worden. Ten slotte is er de vaststelling dat het bestuur 7,5 medewerkers per duizend inwoners telt. Het Vlaams gemiddelde is 11,8. Concreet betekent dit dat het personeelskader kan uitgebreid worden met enkele medewerkers.