De Scheepvaartpolitie alleen al onderschepte sinds begin dit jaar maandelijks 200 à 300 transmigranten in Zeebrugge. "De problematiek blijft groot. Vorig jaar hebben alle politiediensten in ons land 12.848 transmigranten geïntercepteerd. Dat is een enorme stijging in ver...

De Scheepvaartpolitie alleen al onderschepte sinds begin dit jaar maandelijks 200 à 300 transmigranten in Zeebrugge. "De problematiek blijft groot. Vorig jaar hebben alle politiediensten in ons land 12.848 transmigranten geïntercepteerd. Dat is een enorme stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2014 bijvoorbeeld ging het slechts om 1.891 transmigranten", zegt de Brugse Maaike De Vreese, veiligheidsadviseur op de Dienst VreemdelingenzakenNieuwe aanpak"Er is nood aan een nieuwe aanpak, gezien de situatie op het terrein in Zeebrugge ongewijzigd is gebleven", stelt Theo Francken. "De activiteit van de federale werkgroep Transmigratie ligt stil, ze moet dringend opnieuw samenkomen. Enerzijds moeten we blijven inzetten op multidisciplinaire, politionele acties én op private bewaking op de parkings langs de E40. Anderzijds moet er een volwaardig afhandelingscentrum komen per provincie én een extra gesloten centrum voor transmigranten. Ontradingcampagnes moeten samen met de ons omringende landen gevoerd worden."Samenwerking met BrittenJoren Vermeersch, gedetacheerd juridisch attaché van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, vult aan: "Er is een betere samenwerking met de Britten nodig. Nu zit er tijdelijk een Belgische verbindingsambtenaar 'mensensmokkel' drie dagen per week in Folkstone, dat moet een blijvende functie worden."