Het is een symbolisch beeld: good old Mercator met in de verte de reusachtige torens voor het windmolenpark Rentel, klaar om naar hun plaats op zee te worden verscheept. Oud en nieuw raken elkaar, een ideale plek voor een selfie en een gesprek over de toekomstplannen voor het Belgische deel van de Noordzee. De zee, die ook voor Antwerpenaar De Backer tot de verbeelding spreekt.
...