"We hebben eerst toestemming nodig van het bisdom voor we tot de openbare verkoop kunnen overgaan. De aanvraag die via deken Roets gaat, is momenteel nog in behandeling"...